Các KCN Vĩnh Phúc thu hút được 17 dự án FDI mới trong 8 tháng đầu năm 2023

15:16:27 | 22/8/2023

Với những nỗ lực trong công tác thu hút và xúc tiến đầu tư, 8 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 17 dự án FDI mới và 28 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là hơn 445 triệu USD, đạt 171% so với cùng kỳ năm 2022 và 127% kế hoạch năm 2023.


Công ty TNHH TKr Manufacturing Việt Nam 100% vốn của Nhật Bản

Tính riêng trong tháng 8/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 5 dự án với vốn đầu tư đăng ký là 14,1 triệu USD 243,59 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 8/2023 là 27,35 triệu USD và 565,16 tỷ đồng.

8 tháng đầu năm 2023, các KCN Vĩnh Phúc thu hút được 17 dự án FDI mới và 28 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 445,53 triệu USD (cấp mới: 229,56 triệu USD; tăng vốn: 215,97 triệu USD), đạt 171% so với cùng kỳ năm 2022 và 127% kế hoạch năm 2023; thu hút 9 dự án DDI và 4 lượt dự án DDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư dự án DDI cấp mới và tăng thêm là 5.681,3 tỷ đồng (cấp mới: 3.744,5 tỷ đồng; tăng vốn: 1.936,8 tỷ đồng), đạt 260% so với cùng kỳ năm 2022 và 189% so với kế hoạch năm 2023.

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, trong tháng 9/2023, Ban dự kiến cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 1-2 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 5-7 triệu USD; đồng thời cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cho 1-2 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 50-100 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua các kênh xúc tiến đa dạng, phong phú, trong đó tập trung xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua công tác hỗ trợ trực tiếp cho các nhà đầu tư đến thăm quan, tìm hiểu môi trường đầu tư vào các KCN của tỉnh (hướng dẫn thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN của tỉnh) và thông qua các doanh nghiệp đã và đang đầu tư kinh doanh thành công trong các KCN của tỉnh.

Quỳnh Ngọc (Vietnam Business Forum)