Công ty Cổ phần May Vĩnh Phú: Lợi ích cho người lao động là ưu tiên hàng đầu

14:57:12 | 21/12/2012

Năm 2011, là một năm đầy khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng. Do tình trạng lạm phát, lãi suất và các yếu tố đầu vào tăng cao, chính sách thắt chặt tín dụng… nhiều doanh nghiệp lâm vào tình cảnh thiếu vốn, thiếu việc làm. Không nằm ngoài vòng xoáy của tình hình trên, nhưng Công ty Cổ phần may Vĩnh Phú vẫn luôn đảm bảo đà tăng trưởng bền vững, lợi ích của người lao động vẫn được bảo đảm duy trì.

Công ty xác định, động lực tinh thần và lợi ích vật chất luôn gắn liền với nhau. Nếu phù hợp với quy luật khách quan sẽ góp phần khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, công nhân Công ty. Từ phương châm đó, thời gian qua, Công ty luôn ưu tiên đặc biệt cho công tác chăm lo, bồi dữơng nguồn nhân lực. Công đoàn phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn nỗ lực lo đủ việc làm và ổn định thu nhập cho CBCNV-LĐ; quan tâm đến công tác cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Công đoàn Công ty cũng chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ và đoàn viên để mọi người hiểu rõ được những khó khăn, thuận lợi của Công ty trong thời gian hiện tại cũng như những thách thức trong thời gian tới. Người lao động thường xuyên được tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và được phân công công việc phù hợp với sức khoẻ.

Ông Phạm Xuân Thủy – Giám đốc Công ty chia sẻ, tại thời điểm hiện tại 1 số doanh nghiệp cùng ngành khác trên địa bàn thường xuyên phải tuyển dụng do người lao động không yên tâm gắn bó với công việc thì sự ổn định về lực lượng công nhân tại giấy May Vĩnh Phú đã khẳng định sự quan tâm, hỗ trợ của đơn vị phù hợp với quyền lợi và tương xứng với công sức người lao động May Vĩnh Phú rất tự hào luôn đảm bảo công ăn việc làm cho gần 400 cán bộ, công nhân viên. Nhờ đó, mỗi cán bộ công nhân viên khi làm việc tại Công ty họ đã gắn bó, coi doanh nghiệp như ngôi nhà chung để cùng làm việc, cống hiến và phát triển.

Về môi trường đầu tư của Phú Thọ, theo ông Thủy thì nhìn chung môi trường và các cơ chế chính sách đầu tư ngày càng được cải thiện theo hướng tạo sự thông thoáng và chủ động cho doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng theo ông để tạo một môi trường đầu tư thông thoáng hơn nữa trong thời gian tới cần phát triển mạnh hơn nữa về các lĩnh vực xúc tiến đầu tư; xây dựng thị trường vốn; phát triển mạnh thị trường lao động; xây dựng các cơ chế, chính sách, các mối quan hệ quốc tế để quảng bá cho tiềm năng của tỉnh, thu hút khách du lịch, thu hút vốn đầu tư,… đẩy mạnh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế, tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Ngô San