Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

16:18:16 | 15/12/2017


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khoá XIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; thu hút đầu tư, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp; nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi, hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Triển khai nội dung trên, ngành Nông nghiệp (NN) đã triển khai đồng bộ nhiều hướng đi, giải pháp và đạt được nhiều kết quả đáng kể. Đó là những chia sẻ của ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu với phóng viên Tạp chí Vietnam Businness Forum. Ngô Khuyến thực hiện.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Sở đã tham mưu thực hiện những giải pháp nào?

Sở đã tham mưu xây dựng các đề án, nghị quyết chuyên ngành như: Đề án xây hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp tập trung, Nghị quyết phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đề án phát triển chè, đề án quế, đề án sơn tra, đề án mắc ca, Kết luận số 01-KL/TU về Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 16/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XI) nhằm đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp đến năm 2020… Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh quảng bá tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp và xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư vào nông nghiệp. Sở còn triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất; đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và chống chịu với sâu bệnh và thời tiết khí hậu bất thuận vào sản xuất; đồng thời phát triển một số cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện tại địa phương: quế, sơn tra, mắc ca.. và tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn.

Nhờ vậy, Lai Châu đã duy trì sản lượng lương thực đạt 215.000 tấn, vượt 15.000 tấn so với chỉ tiêu đề ra; phục tráng các giống lúa đặc sản địa phương và đưa các giống có chất lượng cao vào sản xuất như: Tẻ râu, Sén cù, Khẩu ký, JO2, DS1; chè kim tuyên, PH8, PH9. Tỉnh cũng mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp; hình thành một số vùng sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung như: chè, cao su, quế, sơn tra, mắc ca, bơ, cây ăn quả ôn đới. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số mô hình chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn). Đặc biệt, nuôi cá lồng có bước tăng trưởng mạnh trong 2 năm trở lại đây (hiện tại có trên 62.512 m3 ) và dự kiến tiếp tục tăng trong các năm tiếp theo, trong đó tập trung nuôi các loại cá đặc sản: cá lăng, cá chiên, cá tầm…

Bên cạnh đó, tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,6%, đạt 95% so với chỉ tiêu Nghị quyết (50%); diện tích trồng rừng hàng năm đều vượt kế hoạch, năm 2017 trồng được 3.799 ha (đạt 154,4% kế hoạch).

Đề án phát triển nông nghiệp nông thôn mới (NTM) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh thông qua (Quyết định số 1095/QĐ-UBND, ngày 30/8/2016). Là cơ quan tham mưu chính trong việc ban hành, triển khai, xin ông cho biết những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nổi bật về nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà trong những năm tới?

Trong những năm tới, Lai Châu tiếp tục hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa với các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của tỉnh; đảm bảo an ninh lương thực, tổng sản lượng lương thực có hạt 225.000 tấn; duy trì diện tích cây cao su hiện có; phấn đấu đến năm 2020 có 6.000 ha cây chè (trồng mới 2.000 ha), 10.000 ha cây quế, trên 3.000 ha cây sơn tra, 500 ha cây ăn quả ôn đới; tập trung nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản trong cơ cấu ngành nông nghiệp, duy trì tốc độ tăng trưởng đàn gia súc từ 5-6%/năm, tổng đàn gia súc đạt 410.000 con. Duy trì và phát triển vùng nuôi cá nước lạnh tập trung với thể tích nuôi 30.000m3, sản lượng 450 tấn, phát triển nuôi cá lồng trên các hồ thủy điện với tổng thể tích 30.000 m3, sản lượng 600 tấn; gắn bảo vệ, phát triển rừng với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng mới trên 6.855 ha rừng; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 50%;Duy trì và triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn 96 xã. Phấn đấu đến năm 2020 có 35 đến 40% xã (bao gồm cả 15 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015), 01 huyện đạt chuẩn NTM (hoặc thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM); bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt 23 triệu đồng/người/năm (tăng 2,5 lần so với năm 2015).

Xin ông cho biết quá trình triển khai và kết quả đạt được về thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp trong những năm gần đây?

Quá trình triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp những năm gần đây được thực hiện tốt; có trên 8 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt đã thu hút được Tập đoàn TH True Milk lên khảo sát và lập chủ trương đầu tư nuôi bò sữa và trồng dược liệu...

Tỉnh đã công khai các dự án quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn đã được phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận thông tin cần thiết về các tiềm năng, cơ hội đầu tư kinh doanh và định hướng phát triển ngành.

Tiếp tục công khai, minh bạch và kiểm soát chặt chẽ các khoản thu phí, lệ phí kiểm tra, đánh giá chất lượng nông, lâm sản, kiểm dịch động, thực vật theo đúng quy định; nghiêm cấm tự ý đặt ra và buộc doanh nghiệp phải nộp các khoản ngoài quy định hoặc tự đặt ra một số điều kiện ràng buộc trong việc giải quyết các thủ tục có liên quan đến doanh nghiệp.

Công khai số điện thoại đường dây nóng của Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc và các phòng ban có liên quan để các cá nhân, doanh nghiệp có thể phản ánh các vi phạm, các hiện tượng nhũng nhiễu trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính; kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.