Lai Châu: Đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, thương mại

10:00:37 | 18/12/2017


Mặc dù bối cảnh kinh tế khu vực và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp và thương mại Lai Châu đều đạt và vượt so với năm 2016. Nổi bật, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.343 tỷ đồng, tăng 11,2%. Hoạt động thương mại ổn định, hàng hóa đa dạng phong phú, giá cả bình ổn và sức mua tăng.

Để thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp, thương mại tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ đồng thời khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ trong lĩnh vực công thương nhằm khai thác thế mạnh địa phương, phát triển sản phẩm mới, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, ngành đã tham mưu và triển khai nhiều giải pháp quan trọng.Cụ thể, Sở Công Thương Lai Châu đã rà soát lại các quy hoạch ngành, điều chỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020. Cùng với đó, Sở tham mưu để tỉnh triển khai các đề án, kế hoạch và chương trình phát triển công thương. Tất cả những thông tin về quy hoạch, đề án đã được phê duyệt đều được công khai trên cổng thông tin của Sở.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở rất chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thường xuyên chỉ đạo rà soát phát hiện những quy định, thủ tục rườm rà, phức tạp, chồng chéo..., từ đó, Sở có kiến nghị với Bộ Công Thương, UBND tỉnh đưa ra các phương án đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, cách thực hiện, thời gian, phí, lệ phí, biểu mẫu tờ khai... Trong việc thực hiện cải cách TTHC, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Từ tháng 7/2016 đến nay, Sở đã tiến hành cung cấp 21 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại địa chi http://dichvucong.laichau.gov.vn cho phép người sử dụng điền và gửi các thông tin trực tuyến đến Sở Công Thương

Thông qua các hoạt động hỗ trợ như chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại ngành đã hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ tiên tiến, đào tạo nghề cho người lao động, qua đó cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; đưa sản phẩm hàng hóa đặc trưng tham gia các hội chợ, tạo điều kiện cho các đơn vị mở rộng mối quan hệ, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác đầu tư, mở rộng thị trường.

Để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý thị trường, chống các hiện tượng buôn hàng lậu, hàng giả, lừa đảo trong kinh doanh, vi phạm bản quyền và gian lận thương mại...

Bước sang năm 2018, năm bản lề của nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngành Công Thương Lai Châu sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung trong công tác tham mưu để tỉnh thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh lâu dài, bền vững.

Trịnh Trung Long