Vĩnh Phúc: 86.3% số dự án trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động

22:40:44 | 24/8/2023

Cùng với những con số ấn tượng trong thu hút đầu tư, các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc cũng ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong tháng 8/2023, các KCN Vĩnh Phúc có thêm 6 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lũy kế đến ngày 15/8/2023, Vĩnh Phúc có 403 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN (330 dự án FDI và 73 dự án DDI), chiếm 86,3% tổng số dự án đầu tư.


Toàn cảnh KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, tính đến ngày 15/8/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 467 dự án, gồm 106 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 32.254,25 tỷ đồng và 361 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.251,1 triệu USD. Trong đó, có 403 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 86,3% tổng số dự án; 14 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 3% tổng số dự án; 42 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 9 % tổng số dự án; 03 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 0,7% tổng số dự án và 05 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 8/2023 của các dự án đạt 39,26 triệu USD và 100 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện hỗ trợ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp như: Hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung ngành nghề phù hợp quy hoạch KCN; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc thuê đất thực hiện dự án trong KCN; phối hợp, xin ý kiến các sở chuyên ngành trong thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện/điều chỉnh các dự án đầu tư; trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp trong KCN về việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng ánh sáng áp mái phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh do thiếu điện sản xuất…

Dự kiến trong tháng 9/2023, Ban sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2-4 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 3-4 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5-7 triệu USD và 50 -100 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện đạt khoảng 40-45 triệu USD và 60-100 tỷ đồng.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)