Phát triển bền vững nền tài chính

14:20:00 | 5/5/2024

Năm 2023, với sự điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, bảo đảm cân đối và ổn định, ngành Tài chính tỉnh Kon Tum đã góp phần tạo niềm tin cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp nối thành công này, ngay từ những ngày đầu năm 2024, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Điệu đã khẳng định: “Toàn đơn vị cần phải nỗ lực, nỗ lực hơn nữa để xây dựng ngành vững mạnh, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác”.Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Khẳng định vai trò trụ cột

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách đạt trên 5.000 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Đến nay, kết quả thu ngân sách qua các năm đều có dấu hiệu tốt. Năm 2021, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt 3.659 tỷ đồng, đạt 101,6% chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Năm 2022, thu NSNN đạt 4.045 tỷ đồng, đạt 123,6% so với chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm. Năm 2023, thu NSNN 3.372 tỷ đồng, đạt 103,9% dự toán Trung ương giao, đạt 74,9% dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 89,3% so với chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm. 

“Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành của ngành Tài chính - Thuế - Kho bạc. Bên cạnh đó là tình hình dịch bệnh được kiểm soát đã tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển”, ông Nguyễn Văn Điệu cho biết.

Đơn vị cũng phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung tăng cường quản lý thu; quản lý chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đảm bảo đúng đối tượng. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; đẩy nhanh tiến độ đấu giá các trụ sở nhà đất. Kịp thời hướng dẫn thực hiện đúng, đủ các chính sách điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Triển khai đến các đơn vị, địa phương thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ - CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Nhiều giải pháp căn cơ

Năm 2024, mục tiêu dự toán thu NSNN HĐND tỉnh giao là 4.600 tỷ đồng, tăng 41,4% so với dự toán Trung ương giao và tăng 11,4% so chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm. Ngành xác định cần phải bám sát thực hiện 06 giải pháp thiết thực và phù hợp. Trong đó, quyết liệt trong công tác quản lý thu NSNN, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí; khai thác tối đa nguồn thu còn dư địa và có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả, bền vững. Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các công trình, dự án trên địa bàn. Xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế thất thu để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Đặc biệt, luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Song song với đó, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội cũng như tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân bổ các lĩnh vực chi thường xuyên đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đề án theo phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách. Tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm đầu mối, tinh gọn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Những năm gần đây, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được chú trọng và có nhiều khởi sắc. Ngành cũng đã chủ động đề ra những giải pháp liên quan nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đơn vị cũng chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Văn Điệu nhấn mạnh: “Ngành Tài chính tỉnh Kon Tum được đánh giá là đơn vị thành công trong việc phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu, cải cách thủ tục hành chính; không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Phát huy truyền thống này, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân cũng như thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế, hướng đến thực hiện tốt phương châm: “Vì sự nghiệp Tài chính công khai, minh bạch”.

Luận Nguyễn (Vietnam Business Forum)