PTSC đạt doanh thu 28.000 tỷ đồng

16:24:20 | 21/12/2012

Ngày 19/12/2012, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, công tác công đoàn năm 2012 và Hội nghị Người lao động năm 2013.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hùng Dũng, Tổng giám Đốc PTSC cho biết phát huy truyền thống đơn vị Anh Hùng Lao Động thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của Chính Phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Địa phương, sự hỗ trợ chỉ đạo sát sao của lãnh Đạo tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, các ban chức năng tập đoàn và sự hợp tác của các đơn vị thành viên tập đoàn, các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước, PTSC đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 với doanh thu 28.000 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm; nộp thuế cho ngân sách nhà nước 2187 tỷ đồng.


Qua đó, PTSC đề ra kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2013 với chỉ tiêu tổng doanh thu là 26.000 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế là 790 tỉ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 1.800 tỉ đồng. Cụ thể, trong lĩnh vực tàu chuyên dụng thì duy trì việc quản lý và khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu dịch vụ chuyên dụng của PTSC và đội tàu thuê ngoài đảm bảo chiếm lĩnh 100% thị trường cung cấp tàu dịch vụ, tàu bảo vệ cho thị trường trong nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực đánh giá rất cao về những thành tựu mà PTSC đã đạt được trong năm qua như; Doanh thu ấn tượng, sản phẩm các công trình đạt chất lượng cao; thực hiện các quy ước tập thể với người lao động rất tốt; xây dựng nét văn hóa doanh nghiệp rất đoàn kết, kỷ cương, nhân ái, trách nhiệm; chăm lo rất tốt cho người lao động và có trách nhiệm với cộng đồng. Với nỗ lực của PTSC, Tập Đoàn đã cơ bản hoàn thành kế hoạch, trong đó có sự đóng góp rất lớn và xuất sắc của PTSC. Không những chỉ đóng góp về doanh thu mà một số nhiệm vụ khảo sát địa chấn và công trình ngầm trên biển của PTSC còn góp phần rất quan trọng trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực chỉ đạo: “Năm 2013 nhiệm vụ của PTSC rất nhiều, nhưng chúng tôi đề nghị các đồng chí tập trung vào các dự án lớn như dự án Hải Sư Trắng – Hải Sư Đen, Thăng Long – Đông Đô, giàn khoan tự nâng 90m nước... Nhiệt điện Long Phú là do PTSC làm tổng thầu hiện nay đang rất khó khăn, đề nghị các đồng chí tập trung, nỗ lực để có giải pháp hay và hành động đúng với dự án này. Tiếp tục khai thác hiệu quả vào FPSO Ruby II; FSO cho Biển Đông POC... các đồng chí tiếp tục cung cấp tàu dịch vụ, tàu bảo vệ thực hiện quyết liệt, kiên quyết trên thềm lục địa của nước ta. Nội dung quan trọng nhất là tái cấu trúc theo đúng chủ trương chung, và các đồng chí đã xây dựng hết sức cụ thể tái cấu trúc PTSC để càng ngày càng hiệu quả hơn”.

Anh Đào