NINH THUẬN

Huyện Ninh Phước: Đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế!

15:03:14 | 8/6/2010

Huyện Ninh Phước được tái thành lập năm 1982 đến năm 2009 huyện được điều chỉnh lại phạm vi địa giới, chia tách thành lập huyện mới Thuận Nam. Nằm ở phía Nam của tỉnh Ninh Thuận toàn huyện có 9 xã, thị trấn, với diện tích tự nhiên 34. 234 ha, dân số 127.139 người gồm 4 dân tộc anh em trong người kinh chiếm 69,6%, người Chăm 28%, người Raglai 1,9% và người Hoa 0,44%.

Thành quả đã đạt được

Trong công cuộc đổi mới đất nước, đảng bộ và nhân huyện Ninh Phước đã có nhiều nỗ lực, bứt phá vươn lên, diện mạo huyện Ninh Phước đã có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất các ngành năm 2009 tăng 4,4 lần so với năm 2000. Tăng trưởng kinh tế đạt khá và ổn định với mức tăng trưởng 10%, trong đó giá trị ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng năm 2009 tăng 6 lần so với năm 2000. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm đều tăng, năm 2009 thu 22 tỷ đồng, tăng 2,8 so với năm 2000. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống xã hội được Nhà nước quan tâm đầu tư, trong đó có một số công trình thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã mang lại sự đổi thay lớn về bộ mặt nông thôn mới, đời sống của người dân trong huyện ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 12,6 triệu đồng/năm, tăng 4 lần so với năm 2000; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng và hộ nghèo ngày càng giảm. Có 100% thôn và khu phố và 99,9% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, có 82% số hộ có nước hợp vệ sinh dùng trong sinh hoạt. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo phát triển khá đồng bộ ở các bậc học, ngành học, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Huyện đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học – xoá mù chữ và đang triển khai phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Công tác xã hội hoá giáo dục đã tạo bước chuyển mới trong nhận thức nhân dân, nhiều địa phương và trong tộc ho đã hình thành quỹ khuyến học do nhân dân tự, tự nguyện đóng góp. Hoạt động văn, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân. Công tác chăm sức khoẻ cho nhân dân và các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng được chú trọng thực hiện tốt. Đặc biệt, trong thời gian qua, huyện đã tích cực chăm lo đời sống các gia đình chính sách và đối tượng xã hội tại cộng đồng là huyện nhiều năm liền dẫn đầu toàn tỉnh về công tác vận động quỹ “đền ơn đáp nghĩa”.

Tiềm năng và lợi thế phát triển bền vững

Ninh Phước có điều kiện để phát huy du lịch sinh thái vườn hai bờ sông Dinh, đồi cát Nam Cương, rừng phòng hộ Phước Thái, du lịch gắn với lễ hội Katê và Ramưvan của tham đồng Chăm. Du lịch gắn với tham quan các lành nghề truyền thống như làng Gốm Bàu Trúc, làng nghề thổ cẩm Mỹ Nghiệp và Chung Mỹ. UBND huyện đang phối hợp với sở Công thương triển khai thực hiện đề án phát triển làng nghề - du lịch Chăm giai đoạn 2009 – 2011. Riêng đối với làng nghề gốm Bàu Trúc là làng nghề cổ xưa nhất Đông Nam Á còn sót lại với phương pháp sản xuất xương gốm không cần bàn xoay và cũng không cần nung trong lò mà chỉ nung bằng củi và rơm rạ ở ngoài trời. Vì thế mà các sản phẩm gốm Chăm Bàu Trúc khi hoàn thiện đều mang một nét văn hoá đặc thù của dân tộc Chăm không trộn lẫn vào đâu được. Điều đặc biệt là do hoàn toàn làm bằng tay, nên mỗi sản phẩm gốm Chăm Bàu Trúc là một sản phẩm hoàn toàn riêng biệt, không sản nào giống sản phẩm nào. Ngoài ra, huyện Ninh Phước tiềm năng về lao động khá lớn gần 76.000 lao động trong độ tuổi, trong đó hiện nay lao động đang tham gia trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp gần 38.000 người, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng gần 6.600 người, thương mại và dịch vụ 9.000 người.

Mục tiêu những năm tiếp theo

Trong 5 năm tới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết chắt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Huy động tối đa nội lực, tranh thủ sự quan tâm của trên đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của huyện để nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo sự biến đổi nhanh về cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mai dịch vụ. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng và phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, liên kết “4 nhà” và ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Mở rộng diện tích sản xuất phấn đấu đến năm 2015 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 22.500 ha. Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá các loại cây trồng có lợi thế như lúa, nho, thuốc lá, hành tỏi, đặc biệt vùng sản xuất giống và bắp lai. Phát triển chăn nuôi gia súc theo mô hình trang trại và bán thâm canh, nhất là đàn dê cừu giống địa phương, phấn đấu đến năm 2015 số lượng tổng đàn trên 77.700 con, trong đó dê cừu gần 33.000 con. Đa dạng hoá các đối tượng nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất tôm giống tại xã An Hải. Xây dựng nền lâm nghiệp bền vững, tăng cường chức năng phòng hộ của rừng và nâng cao đời sống của bà con vùng rừng và ven rừng. Tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến, điện gió, điện mặt trời, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống. Chú trọng công tác xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống. Hình thành các loại hình du lịch sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng gắn lễ hội và tham quan các làng nghề truyền thống đồng bào Chăm. Tiếp tục tranh thủ các nguồn đầu tư của Nhà nước và huy động sức dân từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phát triển sản xuất và đời sống, nhất là các công trình thuỷ lợi, giao thông, trung tâm thương mại và chợ nông thôn.

Từ những kết trên, huyện đã vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng III và hạng II, nhiều bằng khen của Chính phủ, bộ, ban ngành Trung ương, bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Mỹ Hương