THANH HOÁ

Minh bạch và tiếp cận thông tin: Cần giải quyết đồng bộ

16:08:41 | 3/8/2010

Liên tục trong 2 năm (2008 và 2009), trang Web của Sở Thông tin truyền thông Thanh Hoá luôn được đánh giá ở mức độ trung bình khá (24/63 tỉnh thành) của Bộ thông tin và Truyền Thông. Đồng thời, giai đoạn 6 tháng đầu năm 2010, Sở Thông tin truyền thông Thanh Hoá cũng đã kịp thời đề ra những biện pháp, giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Các cơ quan báo chí, Đài phát thanh-Truyền hình tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, các chủ trương, chính sách, công tác điều hành của UBND tỉnh nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả thị trường; các biện pháp chống lạm phát; thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Ông Đỗ Thanh – giám đốc Sở cho biết: “Chúng tôi đã xác định rõ vai trò quan trọng của tính minh bạch và tiếp cận thông tin là khả năng tiếp cận các kế hoạch, quy hoạch của tỉnh, của nhà nước và các văn bản pháp lý cần thiết cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp một cách công bằng, nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, các văn bản chính sách, quy định mới trong môi trường doanh nghiệp được tham khảo các ý kiến doạnh nghiệp làm tăng khả năng tiên liệu và dự báo của các doanh nghiệp. Chính vì thế, phải đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng hành chính công của các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố nhằm cung cấp, công khai minh bạch các văn bản pháp lý cần thiết cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. ngoài ra, phải giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và người dân một cách hiệu quả nhất. Nhưng để làm được những điều này thì không hề đơn giản. Cái khó cho ngành là, làm sao đủ nhân lực để quản lý tất cả các sở ban ngành, trong khi các thủ tục của các ban ngành thì nhiều, nhân lực cho công nghệ thông tin chưa đồng bộ,…”

Chính vì thế, trong thời gian qua Sở chỉ mới giải quyết được một số nội dung tạo tiền cho việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính trong các ngành nhằm cung cấp thông tin và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, như: Nâng cấp, hoàn thiện phần mềm thư điện tử và quản lý hồ sơ công việc phục vụ cho công tác cải cách shành chính, giai đoạn 1 cho 6 sở và 2 thị xã (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở GD – ĐT, Sở Thông tin- Truyền thông, Thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn). Xây dựng cổng thông tin doanh nghiệp Thanh Hoá, phối hợp với đại diện phòng công nghiệp và Thương mại Thanh Hoá, tổ chức hợp tác quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC), đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin cho hơn 500 lãnh đạo, hỗ trợ trên 700 doanh nghiệp của tỉnh tham gia đưa thông tin, thương hiệu, sản phẩm trên cổng thông tin. Ngoài ra, xây dựng trang Website xúc tiến đầu tư cho khu Kinh tế Nghi Sơn, thành nhà Hồ và công tác phát triển hạ tầng Thông tin truyền thông được đảm bảo.

Ông Thanh cũng khẳng định, với dự án nâng cấp xây dựng cổng thông tin điện tử cùng với tính quyết liệt đồng bộ của các cấp, các ngành trong việc nâng cao năng lực cạnh canh cấp tỉnh, hoàn toàn có thể kỳ vọng vào tính mở, tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin dành cho các doanh nghiệp.

PV