QUẢNG NAM

Gắn phát triển giao thông nông thôn với xây dựng nông thôn mới

16:30:13 | 9/7/2012

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, diện mạo hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) ở Quảng Nam ngày càng khởi sắc. Những con đường nhỏ hẹp ngày nào đã dần được thay thế bằng những tuyến đường bê tông phẳng lì, nối liền huyết mạch GTNT với thành thị và các địa phương lân cận.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam Trương Văn Cận cho biết ban đầu chủ trương làm đường bê tông được người dân ở một số thôn, xóm hưởng ứng tích cực, nhiều tuyến đường bê tông được hình thành và hiệu quả mang lại rất lớn nhưng không thể nhân rộng được vì ngân sách địa phương có hạn. Muốn làm đường bê tông người dân phải đóng góp một khoản tiền khá lớn, trong khi đó thu nhập của nhân dân còn thấp. Từ thực tế đó, năm 2001, tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với kiên cố hóa kênh mương và GTNT (Quyết định số 19/2001/QĐ-UB). Quy chế được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình, góp phần kích thích phong trào phát triển GTNT lan rộng, được đông đảo nhân dân hưởng ứng, tích cực đóng góp sức người sức của tham gia thực hiện. Khi có Quy chế mới, phong trào làm đường bê tông giao thông đã bắt đầu bước sang thời kỳ mới, liên tục gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có trên 9.400 km đường bộ, trong đó có 470 km quốc lộ, 573 km đường tỉnh, 1.300 km đường ĐH, còn lại 6.900 km là đường GTNT. Chiều dài đường GTNT chiếm tỷ trọng trên 73%, có vai trò quan trọng đối với sinh hoạt, sản xuất và đi lại của nhân dân khu vực nông thôn, miền núi. Đặc biệt, chất lượng đường GTNT được nâng cao. Nếu trước năm 1997, GTNT chủ yếu là đường đất, đi lại khó khăn thì đến nay toàn tỉnh đã bê tông hóa được 3.062 km đường GTNT có bề rộng từ 2 – 3,5 m đảm bảo trọng tải cho xe từ 6 – 13 tấn, trong đó có những năm cao điểm đã bê tông hóa trên 760 km.

Để có được những con đường phục vụ dân sinh, các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình…đã xây dựng quy định huy động nguồn lực trong dân cùng với nguồn hỗ trợ ngân sách Nhà nước, cải tạo những tuyến đường liên thôn, liên xóm lầy lội trong mùa mưa lũ. Đến nay GTNT phát triển đã tạo sự thuận tiện trong việc đi lại, góp phần hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Kết quả của phong trào này còn là minh chứng điển hình về thành công của cơ chế được ban hành phù hợp với tình hình, đúng thời điểm và hợp lòng dân.

Từ năm 2009 khi Đề án phát triển GTNT đến năm 2015 được HĐND tỉnh thông qua, quy chế tài chính và quản lý xây dựng được điều chỉnh theo hướng khoa học hơn. Tỉnh có kế hoạch phát triển và mục tiêu cụ thể với tiến độ kiên cố hóa mặt đường từ 250 – 300 km/năm. Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai đề án, trên cơ sở đó đã điều hành tốt việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương nắm bắt được hiện trạng, tình hình phát triển qua các năm. Giao trách nhiệm làm chủ đầu tư cho UBND cấp xã để tăng cường công tác quản lý chất lượng. Việc kí hợp đồng mua vật tư do UBND cấp xã thực hiện nhưng nhân dân là người tiếp nhận, quản lý và sử dụng vật tư nên đã khắc phục được tình trạng giảm bớt vật liệu. Ngoài ra thiết kế mẫu được điều chỉnh theo hướng mở rộng mặt đường, nâng chiều dày để đảm bảo cho xe có tải trọng 13 tấn lưu hành; đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn đường GTNT theo mục tiêu xây dựng nông thôn mới do Bộ Giao thông Vận tải ban hành tại Quyết định số 215/QĐ-BGTVT.

Trên cơ sở đó, từ nay đến năm 2015, Quảng Nam phấn đấu đưa số lượng đường GTNT được bê tông hóa từ mức 3.062 km hiện nay lên 4.800 km vào năm 2015, đạt tỷ lệ 70%; trong đó có 5/18 huyện, thành phố đạt tỷ lệ 100%. Đến năm 2015 sẽ rà soát, xây dựng mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu bê tông hóa GTNT vào năm 2020. Đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển GTNT với cuộc vận động xây dựng mô hình nông thôn mới, tập trung đầu tư cho các xã điểm để sớm đạt các tiêu chí về giao thông, qua mô hình tại các xã điểm sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung trước khi nhân rộng mô hình sang các địa phương khác.

Gia Hòa