CÀ MAU

Diện mạo mới của nông nghiệp Cà Mau

00:00:00 | 30/12/1899

Sau khi chia tách tỉnh, sản xuất nông nghiệp của Cà Mau gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh, của bà con nông dân đã làm nên diện mạo mới cho nông nghiệp tỉnh nhà. Và Cà Mau đã tạo được vị thế riêng với những sản phẩm kinh tế mũi nhọn từ con tôm, cây lúa; kim ngạch xuất khẩu lương thực, thủy sản năm sau cao hơn năm trước. Sự phát triển trong sản xuất nông nghiệp cũng tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và thu hút đầu tư.

Phát triển theo hướng bền vững

Thành tựu của sản xuất nông nghiệp Cà Mau 16 năm qua không hướng về tăng sản lượng lương thực bằng mở rộng diện tích canh tác mà là giảm diện tích lúa đi cùng với chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tăng năng suất lúa bằng thâm canh. Trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất những năm qua, nông nghiệp vẫn đáp ứng nhu cầu lương thực, ổn định thị trường để phát triển kinh tế.

Do diện tích và năng suất tăng cao nên sản lượng lúa trên địa bàn tỉnh cũng tăng nhanh từ 549.402 tấn năm 1997 lên 850.399 tấn năm 2000. Năm 2001, thực hiện chủ trương chuyển đổi sản xuất, giảm diện tích canh tác lúa từ 169.875ha xuống còn 90.227ha, sản lượng 418.452 tấn. Mặc dù diện tích trồng lúa giảm, nhưng nhờ đẩy mạnh thâm canh và gieo trồng giống lúa mới nên sản lượng, năng suất lúa tăng cao. Năm 2012, sản lượng lúa tăng lên 556.036 tấn (năng suất bình quân tăng từ 3,18 tấn/ha lên năng suất bình quân 4,38 tấn/ha).

Những kết quả trên cho thấy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nền nông nghiệp tỉnh nhà có những bước phát triển khả quan. 16 năm nhìn lại, những tập quán trong sản xuất lúa ở Cà Mau đã được thay đổi nhiều. Người nông dân đã có ý thức hơn trong việc chuyển đổi lúa giống từ chất lượng và năng suất thấp sang những giống lúa có chất lượng và năng suất cao. Chính sự thay đổi tích cực đó đã làm cho nền sản xuất nông nghiệp Cà Mau đi vào ổn định và mang tính bền vững hơn.

Thắng lợi từ cánh đồng mẫu lớn

Năm 2012, Cà Mau tổ chức thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML) tại 6 điểm với quy mô 530 ha, có 440 hộ tham gia. Tuy mới tổ chức thực hiện nhưng với sự góp mặt của giống lúa thuần chất lượng cùng sự hậu thuẫn của "ba nhà" đã giúp nông dân Cà Mau gặt hái nhiều thắng lợi.

Năng suất lúa bình quân đạt 5,87 tấn/ha, cá biệt có hộ đạt 7,8 tấn/ha, tăng 0,53 tấn/ha và tăng 1,51 tấn/ha so với năng suất bình quân chung của tỉnh. Chi phí sản xuất giảm hơn 1,4 triệu đồng/ha. Lợi nhuận bình quân 17,5 triệu đồng/ha, tăng 1,2 triệu đồng/ha so với hộ sản xuất đơn lẻ; giá thành sản xuất lúa giảm 437 đồng/kg so với hộ sản xuất đơn lẻ. Với CĐML, người nông dân không còn tùy tiện dùng giống, bón phân mà phải tuân thủ quy trình kỹ thuật liên hoàn từ khâu làm đất, chọn giống đến chăm sóc, thu hoạch; nhiều hộ dân đã hiểu tường tận kỹ thuật canh tác, qua đó giúp nông dân không chỉ giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất mà còn biết cách bảo vệ đất, tránh rủi ro.

Ngoài ra mô hình CĐML còn giúp nông dân làm quen với cách làm ăn tập thể liên kết, hợp tác cùng có lợi, tiến tới sản xuất lúa quy mô đạt chất lượng, hiệu quả cao; nông dân được nâng cao trình độ sản xuất. Tuy nhiên theo Giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau – ông Lê Văn Sử, thắng lợi lớn nhất của CĐML chính là đã đánh động đến tập tính canh tác lâu nay của nông dân; đồng thời thay đổi cách nhìn nhận của doanh nghiệp đối với cây lúa, góp phần hài hòa mối quan hệ giữa nhà nông và doanh nghiệp theo hướng đôi bên cùng có lợi.

Để CĐML thực sự là bài toán tăng thu nhập cho nông dân, là động lực thúc đẩy người nông dân hăng say lao động, trong thời gian tới ngành nông nghiệp Cà Mau có kế hoạch tiếp tục hoàn thiện mô hình; hướng dân, tập huấn cho các cấp, ngành liên quan tham gia thực hiện. Ngoài ra ngành cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ và triển khai các biện pháp: xây dựng và kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, tuyên truyền vận động nông dân, tổ chức sản xuất, đầu tư hạ tầng thủy lợi, đào tạo nhân lực và tập huấn kỹ thuật sản xuất cho bà con, xây dựng liên kết "4 nhà"…

Thanh Thảo