CÀ MAU

Cà Mau: Quyết tâm tạo đột phá trong thu hút đầu tư

11:35:21 | 4/12/2013

Mặc dù có nhiều bất lợi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là việc nằm xa các trung tâm thành phố lớn nhưng những năm qua thu hút đầu tư tại Cà Mau vẫn gặt hái được những thành quả nhất định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau - ông Mai Hữu Chinh khẳng định: "Với những chủ trương mang tính đột phá đi đôi với những biện pháp thiết thực và cụ thể, chắc chắn Cà Mau sẽ tiếp tục có những "mùa bội thu” trong thu hút đầu tư thời gian tới”. Mỹ Châu thực hiện.

Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian qua?

Việc thu hút đầu tư trong thời gian qua, nhất là đầu tư trong nước đã tác động tích cực đến nền kinh tế của tỉnh Cà Mau. Các dự án đã triển khai và đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động. Trong đó hiệu quả nhất và tác động tích cực nhất là cụm Khí Điện Đạm Cà Mau với quy mô 2 nhà máy điện với tổng công suất 1.500 MW (sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 9 tỷ KWh) và 1 nhà máy Đạm với công suất 800.000 tấn/năm, hàng năm đóng góp khoảng 1/3 tổng thu ngân sách của tỉnh.

Tính đến cuối tháng 10/2013, tỉnh Cà Mau đã thu hút được 140 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 71.000 tỷ đồng.

Mặc dù trong những năm qua tình hình thu hút đầu tư tại Cà Mau đã có những chuyển biến tích cực song kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng tỉnh có. Trong thời gian tới, Cà Mau sẽ có những cơ chế chính sách và hỗ trợ nào để tạo điều kiện thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, thưa ông?

Ngoài các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư theo quy định chung thống nhất cả nước, để thu hút mạnh mẽ đầu tư, tỉnh Cà Mau sẽ nỗ lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút các nhà đầu tư; trong đó cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi là một trong những giải pháp, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Hiện nay, chúng tôi đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp (Khánh An, Hòa Trung, Sông Đốc) để tạo điều kiện thu hút đầu tư. Đối với KKT Năm Căn đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ lập quy hoạch các phân khu chức năng và đầu tư một số công trình hạ tầng để thu hút đầu tư vào KKT. Hiện nay nhà đầu tư N&M Commodities Pty Ltd (NMC) của Australia đã đăng ký đầu tư trực tiếp xây dựng cảng Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển với số vốn đầu tư 3,5 tỷ USD. Đặc biệt trong thời gian gần đây, các Tập đoàn nước ngoài như: Atlantic, Aikawa, Keasong…cũng đã đến khảo sát nhiều lần, nghiên cứu xem xét đầu tư vào KKT Năm Căn.

Dàn trải, kém hiệu quả, thất thoát, lãng phí… là những từ thường đi liền với đầu tư công. Vậy vấn đề cắt giảm đầu tư công theo Nghị quyết của Chính phủ đã được Cà Mau tích cực triển khai thực hiện ra sao?

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ nên đã từng bước khắc phục được tình trạng phân bổ nguồn lực đầu tư dàn trải; đã chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Cà Mau đã ưu tiên bố trí cho các công trình chuyển tiếp, bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành, đối với công trình mới chỉ bố trí vốn cho các công trình thật sự bức xúc. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản cũng được tích cực triển khai; số lượt thanh tra, kiểm tra các dự án nhiều hơn trước.

Ngoài ra nhiều chương trình, dự án được đưa vào sử dụng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường và cải thiện rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở cả thành thị và nông thôn.

Để huy động tối đa các nguồn lực phục vụ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau có đề xuất nào nhằm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt quá trình này?

Thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013), UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hiện nay, chúng tôi đang triển khai thực hiện.

Đối với cấp độ địa phương và để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, chúng tôi sẽ tham mưu UBND tỉnh thực hiện tái cơ cấu đầu tư công; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả và liên kết giữa các ngành, lĩnh vực; phát huy lợi thế của từng vùng, chuyển đổi và hình thành cơ cấu vùng kinh tế hợp lý, đa dạng về ngành, nghề và trình độ phát triển.