HẢI DƯƠNG

Huyện Nam Sách: Đồng lòng xây dựng nông thôn mới

4:23:53 PM | 2/6/2014

Năm 2013, vượt qua những khó khăn thử thách, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền huyện, sự năng động của đội ngũ cán bộ cùng tinh thần quyết tâm, đồng lòng khắc phục khó khăn của nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Nam Sách đã đạt được những kết quả toàn diện, tạo đà cho huyện phát triển bền vững.

Năm 2013, tổng giá trị sản xuất của huyện Nam Sách đạt 1.941,9 tỷ đồng (đạt 100% KH, tăng 8,5% so với năm 2012); tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,1% (cao hơn so với mức bình quân chung của tỉnh); thu nhập bình quân đầu người đạt 19,8 triệu đồng; lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, với hiệu quả kinh tế cao; thực hiện một số cơ chế hỗ trợ về giống và chuyển giao khoa học kỹ thuật để khuyến khích nông dân quy vùng sản xuất tập trung; từng bước hình thành những cánh đồng mẫu lớn. Toàn huyện đã thực hiện 193 vùng gieo cấy lúa có giá kinh tế cao với diện tích 1184,2 ha (trong đó có2 cánh đồng mẫu lớn diện tích từ 50 ha trở lên), hàng chục vùng sản xuất chuyên canh các loại cây rau màu như hành tỏi, bí xanh, cà rốt, dưa hấu. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng. Toàn huyện đã có hàng trăm trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, thuỷ sản tập trung được quy hoạch xa khu dân cư. Năm 2013, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 445,9 tỷ đồng (tăng 2,4% so với năm 2012).

Trong sản xuất công nghiệp - TTCN, huyện tạo điều kiện để nhân dân mở rộng và phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương như: Chế biến nông sản, làm hương…tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho người dân. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN đạt 471,7 tỷ đồng (tăng 9,0% so với năm 2012). Các loại hình dịch vụ tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 631,3 tỷ đồng (tăng 10,4% so với năm 2012).

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã phát huy tốt nguồn lực trong nhân dân, đồng thời tăng cường kinh phí đầu tư từ các cấp ngân sách để xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới. Năm 2013, nhân dân các xã trong huyện đã đóng góp hàng chục tỷ đồng và tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng và xây dựng đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 1 xã đạt 16 tiêu chí, 2 xã đạt 15 tiêu chí, 2 xã đạt 14 tiêu chí, 2 xã đạt 13 tiêu chí, 3 xã đạt 12 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 7 đến 11 tiêu chí. Riêng xã An Lâm đang tập trung phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014.

Cùng với phát triển kinh tế, đầu tư cho lĩnh vực xã hội cũng được huyện Nam Sách chú trọng. Đến nay, huyện có 38/63 trường đạt chuẩn Quốc gia (trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2), 100% các xã, thị trấn đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2001 - 2011; có 82/102 làng, khu dân cư đạt danh hiệu Làng, khu dân cư văn hoá, 86% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2013 giảm còn 5,13% (thấp hơn so với mức bình quân chung của tỉnh). Công tác quốc phòng được tăng cường, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững, không xẩy ra các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2014, huyện Nam Sách phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,0%; tiếp tục đẩy đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai kế hoạch dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, mở rộng các vùng chuyên canh có giá trị kinh tế cao và nâng cao giá trị chăn nuôi; duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống; khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư vào địa bàn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng thu nhập bình quân đầu người 20,8 triệu đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2,0% so với năm 2013.

Ngô San