QUẢNG TRỊ

Cam Lộ - Huyện đầu tiên của miền Trung đạt chuẩn nông thôn mới

11:17:19 | 28/4/2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 520/QĐ-TTg công nhận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Ông Ngô Quang Chiến, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết, sau gần 9 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, địa phương đã huy động nguồn lực 3.017 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, trên địa bàn không có nợ đọng trong xây dựng NTM. Đến năm 2019, toàn huyện Cam Lộ có 8/8 xã đạt chuẩn NTM; xã Cam Chính được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, huyện Cam Lộ cũng hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, diện mạo nông thôn tại huyện Cam Lộ đã có sự đổi thay vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng; sản xuất phát triển, thu nhập của người dân được nâng cao. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 38,34 triệu đồng/người/năm, tăng 1,9 lần so với năm 2011; tỉ lệ hộ nghèo còn 3,57%.

Các di tích lịch sử, truyền thống văn hóa được gìn giữ và phát triển; chất lượng giáo dục, y tế đảm bảo. Cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tăng cường; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần. Tại Quyết định công nhận Cam Lộ đạt chuẩn huyện NTM, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm công bố và khen thưởng, chỉ đạo huyện Cam Lộ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Được biết, đến nay Cam Lộ là huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của Quảng Trị và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ngọc Đan (Vietnam Business Forum)