PHÚ THỌ

Phú Thọ xây dựng NTM bền vững

14:20:58 | 28/5/2020

Xây dựng NTM đã làm thay đổi diện mạo nông thôn của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là ở những xã đã “cán đích” khi kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng theo hướng đồng bộ, bền vững.

Với quan điểm “Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, vì vậy giải pháp đặt ra là các ngành, địa phương cần rà soát và sớm hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2016 - 2020 mà các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện giai đoạn sau năm 2020 cụ thể, sát với tình hình thực tế. Đối với các khu, xã và huyện đã đạt chuẩn NTM, tập trung chỉ đạo, xác định nội dung, giải pháp thực hiện, đảm bảo giữ vững và phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Tú Anh cho biết thêm: Hiện nay, việc xây dựng NTM đang chuyển biến mạnh mẽ từ “lượng” sang “chất”. Do vậy, để giữ vững các tiêu chí đã thực hiện được trong quá trình xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với các xã NTM. Hiện nay, tỉnh đang triển khai thống kê, rà soát các tiêu chí NTM đã đạt của từng xã để có những hỗ trợ, giải pháp phù hợp duy trì và phát triển bền vững các tiêu chí, tiến tới xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu tại các khu, xã, huyện đã đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền vận động để người dân hiểu được cái lợi mà mình được hưởng trong chương trình xây dựng NTM thì các địa phương cần tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng các chuỗi hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với chuỗi các chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản hiện đại, sàn giao dịch nông sản. Trong đó, chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và đặc sản thế mạnh của tỉnh theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng thương hiệu, bao bì nhãn mác sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, xác định đây là nội dung đột phá, động lực, sức sống của chương trình NTM thời gian tới.

Ngọc Đan (Vietnam Business Forum)

 

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội