VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc phấn đấu nằm trong Top 10 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước năm 2020

3:45:21 PM | 21/9/2020

Giai đoạn 2016-2020, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu duy trì vị trí xếp hạng top 10 tỉnh, thành có chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tốt nhất cả nước. Tuy nhiên, trong 4 năm liên tiếp chỉ có năm 2016, Vĩnh Phúc xếp vị trí thứ 9, các năm 2017-2019 đều bị tụt hạng. Để quay trở lại top 10 trong năm 2020 và tăng hạng PCI trong những năm tiếp theo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần, nhất là các chỉ số đang có điểm số và thứ hạng thấp, tạo lợi thế cạnh tranh, sẵn sàng đón làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài sau đại dịch Covid-19.

Theo bảng xếp hạng PCI các tỉnh năm 2019, Vĩnh Phúc xếp vị trí thứ 17 trong tổng số 63 tỉnh, thành với tổng số điểm 66,75, tăng 2,2 điểm nhưng giảm 4 bậc so với năm 2018. Có 6 chỉ số cải thiện cả về điểm số và thứ hạng trong đó chỉ số Gia nhập thị trường có sự cải thiện mạnh mẽ, tăng 55 bậc xếp vị trí số 1. Chỉ số Tiếp cận đất đai xếp hạng 49/63 tỉnh, thành, với 6.38 điểm, tăng 0.64 điểm và tăng 11 bậc so với năm 2018. Mặc dù tăng bậc so với năm 2018, nhưng chỉ số này vẫn có thứ hạng thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần PCI của Vĩnh Phúc. Để nâng cao chỉ số Tiếp cận đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tích cực rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi và ban hành bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Công bố công khai, đầy đủ thông tin quy hoạch, tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp nghiên cứu lập dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, có kế hoạch tiếp cận việc sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát; hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bên cạnh đó, Sở chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; tăng cường thanh, kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý nghiêm cán bộ cố tình để hồ sơ chậm hạn mà không có lý do chính đáng. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về giá đất, công khai, minh bạch giá đất để các nhà đầu tư quan tâm có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu tham gia thị trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng đăng ký đất đai bảo đảm thông suốt, chất lượng, hiệu quả, tạo niềm tin, sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục hành chính. 

Để quay trở lại được top 10 trong năm 2020 - năm cuối thực hiện Nghị quyết số 01 của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần liên quan, nhất là các chỉ số đang có điểm số và thứ hạng thấp như: Tiếp cận đất đai, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, tính minh bạch. Công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch, các quy định của pháp luật, các thông tin doanh nghiệp quan tâm. 

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, lao động, thuế, thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và các địa phương; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số đối với các thủ tục liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với một số thủ tục hành chính.

Từ đầu năm đến nay, đại dịch Covid-19 bùng phát trong nước và tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, trong đó có nhiều quốc gia là đối tác lớn về đầu tư, thương mại của tỉnh Vĩnh Phúc đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trong đó có hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, thương mại và hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Sự đồng hành của chính quyền, các cấp, các ngành, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp đánh giá cao một số chỉ số thành phần PCI.

Với những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, tin rằng, PCI của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ sớm được cải thiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)