VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển

2:22:09 PM | 5/10/2020

Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII , Vĩnh Phúc vẫn đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước.

Mới đây, tại cuộc họp báo tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhấn mạnh: Sự khác biệt lớn nhất của một tỉnh công nghiệp phát triển so với trước là xây dựng một nền công nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, lấy con người làm trung tâm và trao toàn bộ thành quả phát triển KT-XH vào tay người dân; thực hiện bằng được mục tiêu nâng cao thực chất đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân… Thời gian gần đây, tăng trưởng kinh tế của tỉnh có dấu hiệu chậm lại và thấp hơn so với các tỉnh trong Vùng đồng bằng sông Hồng; thu nhập thực tế của người dân thấp hơn so với mặt bằng trung bình cả nước; môi trường đầu tư, kinh doanh chậm cải thiện, chưa tận dụng được nhiều cơ hội đầu tư; xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giảm trong các năm gần đây...

Đặc biệt, trình độ và năng lực công nghệ của nền kinh tế còn thấp. Sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh vẫn là gia công, lắp ráp. Ngành sản xuất chủ lực (ô tô, xe máy) không duy trì mức tăng như các giai đoạn trước. Phần lớn các doanh nghiệp sử dụng công nghệ trung bình, sử dụng nhiều lao động và tiêu tốn năng lượng. Năng lực hấp thụ công nghệ, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, nhất là doanh nghiệp trong tỉnh. Chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao. Năng lực cạnh tranh, năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các sản phẩm công nghiệp còn hạn chế. Hạ tầng kỹ thuật một số khu, cụm công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu...

Để khắc phục khó khăn, tạo đột phá đưa nền công nghiệp của tỉnh lên một tầm cao mới Vĩnh Phúc đã đưa ra một số giải pháp cụ thể: Xây dựng kế hoạch tập trung sửa đổi, bổ sung tháo gỡ những cơ chế, chính sách cản trở phát triển các nguồn lực của tỉnh; trọng tâm là lĩnh vực đất đai, thủ tục thu hút đầu tư, đầu tư công; ứng dụng khoa học - công nghệ; cơ chế chính sách xã hội hoá; đào tạo nguồn nhân lực, thu hút và sử dụng nhân tài, chuyên gia kỹ thuật cao, rà soát xây dựng lại cơ chế phân bổ nguồn vốn theo hướng tập trung, phân cấp phân quyền, có trọng tâm trọng điểm, gắn trách nhiệm người đứng đầu; thu hút dự án có quy mô vốn lớn, giá trị gia tăng cao, hàm lượng công nghệ cao, tăng cường thu hút các dự án đầu tư theo hình thức PPP…

Đề xuất các cơ chế đặc thù về giải phóng đền bù, thu hồi đất, huy động, sử dụng vốn đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu phát triển cho nền kinh tế. Tổ chức lại các cơ quan xúc tiến và đổi mới cách thức, phương pháp, các đối tượng, thành phần tham gia xúc tiến thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, mời gọi đầu tư theo nguyên tắc hiệu quả thông qua doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao trong và ngoài nước.

Hoàn thiện cơ chế thủ tục hành chính một cửa liên thông chuyên biệt, liên quan đến phát triển doanh nghiệp cũng như cơ chế giám sát, trách nhiệm tổ chức, cá nhân nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp; tiếp tục rà soát loại bỏ hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền loại bỏ những thủ tục hành chính, những quy định đang làm khó khăn, cản trở các nhà đầu tư.

Sử dụng vốn ngân sách đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chủ động tạo quỹ đất phát triển công nghiệp, lựa chọn các khu công nghiệp có lợi thế, vận dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước và của tỉnh để giải phóng đền bù tạo quỹ đất sạch để đấu giá, thu hút đầu tư. Sử dụng linh hoạt nguồn vốn dự phòng, quỹ làm lương từ ngân sách nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ; duy trì phát triển các ngành sản xuất và lắp ráp phụ tùng ô tô, xe máy; linh kiện điện tử; các sản phẩm điện tử hoàn chỉnh... thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Thu hút đầu tư bảo đảm lấp đầy các khu, cụm công nghiệp hiện có, bổ sung quy hoạch, phát triển nhanh các khu, cụm công nghiệp mới; xây dựng chính sách ưu tiên để thu hút đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư lớn, sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)