VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc: Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận đất đai

3:26:03 PM | 10/11/2020

Với mục tiêu cải thiện môi trường, tạo sự hấp dẫn, tin cậy cho nhà đầu tư khi đến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận đất đai và duy trì ổn định trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai bằng việc tiến hành phân loại TTHC để áp dụng quản lý giải quyết theo tiêu chuẩn ISO; bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ để duy trì cập nhật ứng dụng phần mềm điện tử phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và triển khai phần mềm nội bộ hỗ trợ nghiệp vụ tại Văn phòng Đăng ký đất đai; tích cực rà soát, tinh giản và rút ngắn thời gian thực hiện một số TTHC trong lĩnh vực này. Nhiệm kỳ vừa qua, Sở đã tham mưu UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết đối với 63/87 TTHC cấp tỉnh có thời gian giải quyết từ trên 10 ngày trở lên, trong đó có 20 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai.

Cùng với đó, Sở phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tích cực tham mưu tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách về lĩnh vực đất đai; triển khai kịp thời các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai, công tác thu hồi, giao đất, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất, nhất là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong khu, cụm công nghiệp và áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xác định cụ thể, rõ ràng và tính khả thi của các hạng mục công trình, dự án trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng bảng giá đất 5 năm làm cơ sở thực hiện thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện công khai, minh bạch thông tin về giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để các nhà đầu tư quan tâm có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu tham gia thị trường.

Bên cạnh đó, Sở tích cực nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất sạch; thực hiện đối thoại để hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận với quỹ đất của tỉnh. Với những nỗ lực đó, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh có sự cải thiện cả về thứ hạng và điểm số.

Thời gian tới, để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC; tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; rà soát hệ thống các văn bản, cơ chế, chính sách về đất đai; xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của tỉnh; tăng tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho nhà đầu tư tiếp cận thông tin về đất đai.

Trần Trang (Vietnam Business Forum)