HƯNG YÊN

Xây dựng Thành phố Hưng Yên văn minh, hiện đại

09:56:09 | 2/3/2021

Nhiệm kỳ 2015 -2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Đảng bộ và chính quyền nhân dân thành phố Hưng Yên đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là tiền đề để xây dựng thành phố Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trở thành đô thị loại II vào năm 2025.

Những kết quả đạt được

Những năm qua thành phố có nhiều khởi sắc về kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân tăng 11,6%, trong đó thương mại - dịch vụ bình quân tăng 16,52%/năm, công nghiệp, xây dựng bình quân tăng 11,5%/năm, nông nghiệp bình quân tăng 2,7%/năm. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Xây dựng 46,1%; Thương mại - Dịch vụ 48,2% - Nông nghiệp 5,7%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng trung bình 15,11%/năm; năm 2020 dự kiến đạt trên 1.800 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 88 triệu đồng/năm. Giá trị bình quân trên một ha canh tác ước đạt 252 triệu đồng/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc tích cực. Đến năm 2018, có 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (vượt mục tiêu Đại hội 2 năm). Đến năm 2020, có 10/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt đủ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển đô thị được chú trọng bằng việc hoàn thiện các hạng mục công trình với tổng kinh phí đầu tư đạt 4.493 tỷ đồng. Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, tổng số vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 là 1.924 tỷ đồng với 26 dự án, đưa tổng số vốn đầu tư hiện nay của toàn thành phố là 5.706 tỷ đồng với 86 dự án.

Phát huy tiềm năng lợi thế

Ông Doãn Quốc Hoàn – Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để bứt phá trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tích cực đổi mới, sáng tạo, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

1. Tăng cường phát triển, thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tập trung thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Bảo Khê. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ các ngành công nghiệp trên địa bàn trong sản xuất, tiêu thụ, tìm kiếm nguồn nhân lực.

2. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng; khuyến khích tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Thúc đẩy phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mẫu. Nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng tới xây dựng đồng bộ NTM kiểu mẫu. Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phù hợp, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất, gắn phát triển nông nghiệp với đô thị hóa, xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa, giữ gìn môi trường sinh thái nông thôn.

3. Quy hoạch lại và huy động nguồn lực khả thi để tiến tới triển khai nâng cấp, mở rộng sông Điện Biên. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để xã hội hóa việc triển khai xây dựng khu đô thị cao cấp phía Đông sông Điện Biên. Hoàn thành từng giai đoạn để xây dựng, chỉnh trang Hồ An Vũ 2,3 và công viên Hồ Bán Nguyệt, mở rộng Văn miếu Xích Đằng. Xây dựng công viên, vườn hoa xen kẽ các khu dân cư mới. Triển khai các hạng mục và đưa vào hoạt động khu trung tâm thể thao của Thành phố tại đường Trưng Trắc. Vận hành hiệu quả nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tiêu thoát nước.

4. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với phát huy giá trị của đô thị Phố Hiến cổ; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và các hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao. Hoàn thành mở rộng khuôn viên di tích đền Trần, đền Mẫu, đền Bà Chúa Kho, Văn miếu Xích Đằng, công viên Hồ Bán Nguyệt ... Gắn kết du lịch tâm linh với du lịch sinh thái, giữa các di tích với vùng cây ăn quả đặc sản, làng nghề truyền thống để thu hút khách du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh và khách sạn trên địa bàn.

Đảng bộ thành phố Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên lần thứ XXI đề ra.

Nguồn: Vietnam Business Forum