LÀO CAI

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai: Cánh tay nối dài trong quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng

09:00:07 | 16/8/2021

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai được thành lập năm 2005, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. Sau hơn 15 năm phát triển, Trung tâm ngày càng trưởng thành về năng lực và tổ chức; thực hiện tốt vai trò là cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Không ngừng lớn mạnh

Trung tâm thực hiện các hoạt động, dịch vụ gồm: Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng; Kiểm định chất lượng các sản phẩm (báo cáo khảo sát, thiết kế, dự toán) phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng; giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng; chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng của các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình HTKT; tư vấn khảo sát địa chất, địa hình, lập dự án thiết kế; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường; tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu; tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán các công trình xây dựng; tư vấn giám sát và quản lý dự án các công trình xây dựng; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm, vật liệu xây dựng; nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.


Công trình Trung tâm hành chính huyện Bảo Yên do Trung tâm thực hiện thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán; tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

Trong năm 2020, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác thẩm tra thiết kế - dự toán 395 công trình (do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ định và kí hợp đồng với các chủ đầu tư khác). Trong đó, giá trị đề nghị thẩm tra là 5.737 tỷ đồng; giá trị sau khi thẩm tra là 5.501 tỷ đồng; giá trị giảm trừ là 236 tỷ đồng.

Đối với công tác thí nghiệm, kiểm định công trình, Trung tâm thực hiện thí nghiệm nén tĩnh cọc gồm 23 hợp đồng (54 cọc thí nghiệm); thí nghiệm cấu kiện vật liệu xây dựng trọn gói gồm 51 hợp đồng; thí nghiệm đối chứng gồm 22 hợp đồng; thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng đơn lẻ gồm 107 công trình.

Công tác chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa; Công tác tư vấn khác (giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, kiểm tra nghiệm thu công trình, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường...) cũng hoàn thành kế hoạch đề ra. 

Năm 2020, doanh thu của đơn vị đạt 28,2 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch tỉnh giao (27,006 tỷ đồng); nộp ngân sách là 2,763 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, phấn đấu trong năm 2021 đạt trên 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Đến nay, Trung tâm được đánh giá đã tham mưu có hiệu quả cho các cơ quan trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Qua đó, tạo uy tín, vị thế với các chủ đầu tư, chủ thầu xây dựng và lãnh đạo các cấp, ngành địa phương.

Trở thành đơn vị hàng đầu trong cả nước

Không chỉ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai còn tích cực tham gia vào các hoạt động chung của mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam. Mục tiêu của Trung tâm là phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của lĩnh vực kiểm định chất lượng và tư vấn xây dựng tại Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu này, theo Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thanh Tùng, trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Trong đó, chú trọng đầu tư trang thiết bị, máy móc, phòng thí nghiệm...; đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là tăng cường đào tạo cho cán bộ viên chức thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình, công tác giám sát và thẩm tra thiết kế - dự toán.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục ổn định công tác tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Phát huy tính đoàn kết, sáng tạo và khả năng làm việc của tập thể cán bộ nhân viên; nâng cao tinh thần năng động, truyền tải tính chủ động, nhiệt huyết trong công việc của ban lãnh đạo tới từng vị trí trong đơn vị. Mặt khác, tăng cường trao đổi với các cục, vụ, viện và đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; các phòng chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng...

Nguồn: Vietnam Business Forum