QUẢNG TRỊ

Chú trọng công tác quy hoạch xây dựng

10:48:36 | 13/12/2021

Nhờ thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, ngành Xây dựng tỉnh Quảng Trị góp phần quan trọng tham mưu giúp UBND tỉnh có cơ sở hoạch định kế hoạch dài và ngắn hạn trong xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng, tạo giá trị thẩm mỹ kiến trúc và hiệu quả kinh tế - xã hội (KT - XH).

Sở Xây dựng luôn chú trọng công tác quản lý nhà nước về quy hoạch. Cụ thể, Sở tăng cường công tác thẩm định, thỏa thuận các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình; thực hiện kiểm soát chặt chẽ hơn việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũng như việc điều chỉnh quy hoạch và nhất là đẩy mạnh việc tham vấn ý kiến đóng góp của cộng đồng, của các tổ chức, chuyên gia. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, tiến độ công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy hoạch xây dựng đô thị; nâng cao chất lượng kiến trúc công trình trên các trục cảnh quan chính các đô thị.

Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để thực hiện các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và phát triển đô thị được UBND tỉnh giao như: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Định hướng quy hoạch xây dựng khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị; Quy hoạch, phát triển một số khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà, Quy hoạch chung thị trấn Diên Sanh; Quy hoạch phân khu xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (giai đoạn 2) và nhiều đồ án quy hoạch xây dựng, xúc tiến các dự án phát triển đô thị khác.

Song hành với những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quy hoạch, Sở Xây dựng luôn chú trọng công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng với phương châm cố gắng cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hạn chế số lần đi lại của tổ chức, cá nhân. Sở đã tích cực rà soát, trình UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố danh mục TTHC, các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Sở Xây dựng đã niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại trụ sở cơ quan, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Toàn bộ 100% hồ sơ đề nghị giải quyết về TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Công khai TTHC, mức phí, lệ phí trên trang thông tin điện tử của Sở và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết: “Thời gian tới, Sở sẽ chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện quy hoạch các khu đô thị tại các thị trấn trung tâm huyện, các khu dân cư tập trung tại các xã để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển KT-XH của các địa phương và của tỉnh... Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy hoạch, nhất là ở địa bàn khu vực thành phố Đông Hà và thị trấn trung tâm của các huyện. Sở cũng phối hợp với UBND các huyện tăng cường công tác thực hiện và quản lý hoạt động xây dựng theo các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quy định”.

Nguồn: Vietnam Business Forum

 

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.