NINH THUẬN

Ngành Công Thương: Chủ động vượt khó, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh

16:08:04 | 27/6/2022

Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song nhờ ngành Công Thương Ninh Thuận thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nên hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong năm 2022, ngành tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tạo đà bứt phá.

Trong 5 năm qua, ngành đã đạt được những thành tựu nổi bật, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đặc biệt trong giai đoạn 2016-2021, việc phát triển năng lượng tái tạo đã tạo vị thế mới cho địa phương, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao. Trong 3 năm gần đây, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19; tốc độ tăng trưởng GRDP thuộc nhóm đứng đầu cả nước (năm 2019 tăng 13,25%, đứng thứ 4; năm 2020 tăng 9,58%, đứng thứ 6; năm 2021 tăng 9%, đứng thứ 4). Hạ tầng thương mại được tập trung thu hút đầu tư, đến năm 2021 có 102 chợ, 01 trung tâm thương mại, 07 siêu thị, 34 cửa hàng tiện lợi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của dân cư. Năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 38,06% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 113 triệu USD, tăng 13%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 1,2% so với cùng kỳ.

Khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cung ứng hàng hóa cho nhân dân tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa. Xây dựng, triển khai thực hiện phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch bệnh và đặc biệt là hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Những năm qua, ngành cũng xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên triển khai ngay. Theo đó, đã yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc thông qua phần mềm TDO, chứng thư điện tử, Email, Zalo…; đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường mạng; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trong mua bán, trao đổi hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp thương mại chuyển đổi số trong TMĐT để thích ứng với điều kiện dịch bệnh… Với những kết quả nổi bật đó, trong năm 2021 Sở Công Thương xếp hạng thứ 2 về Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Võ Đình Vinh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận, năm 2022 phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng hơn 20% so với năm 2021; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng 17-18%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15 - 16%; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 120 triệu USD. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng thị trường TMĐT B2C đạt từ 17-20%, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT đạt từ 30-35%. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch.

Nguồn: Vietnam Business Forum