HÀ NỘI

Huyện Quốc Oai: Tập chung xây dựng nông thôn mới nâng cao

15:53:13 | 15/8/2022

Thực hiện Chương trình số 04/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội, huyện Quốc Oai tập trung chú trọng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng đô thị là những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ huyện Quốc Oai đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Qua 10 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, tính đến thời điểm được công nhận đạt chuẩn (năm 2018), Quốc Oai đã đạt được những kết quả toàn diện: Huyện đã huy động được hơn 4.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM; Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giao thông nông thôn phát triển, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định, chất lượng đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt; … Sản xuất nông nghiệp đạt được những kết quả quan trọng, cơ cấu nội bộ của ngành được chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỉ trọng chăn nuôi thủy sản tăng, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng - vật nuôi theo hướng tích cực. Mặt khác, đã và đang hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi gà, vùng chăn nuôi thủy sản... Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất được coi trọng, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất khu vực nông thôn.

Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tích cực thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, xây dựng ntm nâng cao gắn với phát triển đô thị, đảm bảo môi trường bền vững; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, du lịch; Nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có nhiều sản phẩm giá trị gia tăng cao và có sức cạnh tranh. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế; Ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả vào sản xuất; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao; Giữ vững uốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến 2025, xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng các tiêu chí NTM nâng cao gắn với phát triển đô thị. Ngoài ra, huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện bình quân đạt 11 - 12%, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 11 - 12%; dịch vụ 15 - 16%; nông nghiệp từ 1 - 2%; Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng (56,5%), dịch vụ 36% và nông nghiệp 7,5%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ các xã đạt chuẩn NTM nâng cao đạt 30% (6/20 xã); Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch: 100%; Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý: 100% (khu vực đô thị và nông thôn)…

Cùng với sự phát triển của xã hội, cơ sở hạ tầng nông thôn, kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện Quốc Oai cũng ngày một phát triển hơn. Ngành nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến và phục vụ nông nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ... đều tăng trưởng, nhiều ngành nghề mới ra đời, du lịch nông thôn có bước tiến mới, phát triển theo đúng định hướng kinh tế, giảm tỷ trọng nông nghiệp tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp.

Nhờ đó, đời sống nông dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng. Năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,2%; thu nhập bình quân/đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm; giá trị thu nhập bình quân đạt 300 triệu đồng/ha/năm; tỉ lệ hộ dân dùng được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó có 95% số hộ sử dụng nước sạch), 100% các trạm y tế xã có bác sỹ. 95% thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 96,2% gia đình văn hóa. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy. Diện mạo nông thôn mới, hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ theo hướng hiện đại, văn minh. Trong chương trình mỗi xã một sản phẩm, Quốc Oai có 5 sản phẩm tiềm năng 5 sao, đã xây dựng được kế hoạch thực hiện giai đoạn 2020-2025.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022, Quốc Oai đặt ra mục tiêu có thêm 03 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao (xã Đại Thành, xã Tân Hòa, xã Ngọc Mỹ); Các xã còn lại mỗi năm tăng từ 1 đến 2 tiêu chí đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành quả, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền  cũng toàn thể nhân dân huyện Quốc Oai đã đạt được trong Chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Chí - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Hà Nội cho rằng, đây sẽ là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; Tiếp tục duy trì và phát triển các chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp gắn với sản xuất chế biến, tiêu thụ. Ngoài ra, huyện cần tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình về giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế; Chú trọng gìn giữ và phát triển kinh tế làng nghề... tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố Hà Nội.

Bảo Ngọc (Vietnam Business Forum)