VĨNH PHÚC

FPT đồng hành, hỗ trợ Vĩnh Phúc chuyển đổi số tổng thể và toàn diện

09:56:29 | 22/12/2022

Nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hướng đến mục tiêu đưa Vĩnh Phúc nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025.


UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần FPT ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025

Theo Bản thỏa thuận hợp tác, từ nay đến năm 2025, FPT sẽ đồng hành, hỗ trợ Vĩnh Phúc chuyển đổi số tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước đến người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang cho biết, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng và ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản làm cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số, đặc biệt là Chỉ thị số 23 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh. Ông Vũ Chí Giang đề nghị Công ty Cổ phần FPT tập trung triển khai tốt các nội dung Bản thỏa thuận hợp tác, giúp tỉnh đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. “Vĩnh Phúc mong muốn hợp tác với FPT để phát triển đồng bộ, toàn diện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,… với mục tiêu mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết sẽ đồng hành cùng tỉnh giải các bài toán lớn như: Tăng năng suất lao động bằng khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh công tác truyền thông đến từng tổ chức, người dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Theo Bản thỏa thuận hợp tác, từ nay đến năm 2025, FPT sẽ đồng hành, hỗ trợ Vĩnh Phúc chuyển đổi số tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước đến người dân, doanh nghiệp về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số; phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, giúp Vĩnh Phúc sớm trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho FPT triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ về viễn thông, công nghệ thông tin; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số. Cụ thể như: Tạo điều kiện để FPT đầu tư giáo dục, xây dựng Trường phổ thông liên cấp, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic; tạo điều kiện cho FPT tiếp cận các sở, ban, ngành để nghiên cứu, tìm hiểu nghiệp vụ, thực trạng, nhu cầu chuyển đổi số; thành lập các tổ công tác để hai bên phối hợp, thống nhất đề nghị các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Nhà nước và tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả, thiết thực.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)