QUẢNG NAM

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Nam: Nỗ lực cao, đẩy nhanh nhất tiến độ các dự án

11:31:00 | 2/7/2024

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Nam thành lập năm 2016; được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, ủy thác quản lý thực hiện các dự án thuộc ngành NN&PTNT trên địa bàn tỉnh. Từ đó đến nay, Ban luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại diện mạo mới cho ngành NN&PTNT và sự phát triển chung của tỉnh.


Đập Bara tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên

Thời gian qua, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Nam luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong vùng dự án,… Ban cũng thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng; chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho các cấp lãnh đạo, năng lực chuyên môn cho cán bộ chuyên viên; đội ngũ viên chức, người lao động thông qua việc tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động,...

Đối với Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025, Ban được giao nhiệm vụ thực hiện 25 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu là công trình hạ tầng thủy lợi, thủy sản nhằm đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai, chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp,… Đến tháng 6/2024, Ban đã hoàn thành hơn 7km đê, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển; sửa chữa nâng cấp 18 hồ chứa nhỏ; hoàn thành xây dựng mới 01 hồ chứa, 01 cảng cá; 01 khu neo đậu, 7 khu tái định cư để di dời dân các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh,… Các công trình đầu tư đã phát huy hiệu quả trong phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong vùng dự án, cung cấp nước tưới ổn định phục vụ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Bên cạnh đó, các công trình đầu tư đã góp phần chống xói lở bờ sông, bờ biển, giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra, hạn chế những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Dự án hồ Hố Khế và hồ Cha Mai sẽ được xây dựng từ năm 2023 - 2025

Xác định năm 2024 là năm tăng tốc trong thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, Ban đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án, nhất là với các dự án vướng mắc kéo dài; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang triển khai đảm bảo an toàn trong mùa lũ; hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán các công trình chuyển tiếp; hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng các dự án mới; đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án đã đủ điều kiện và phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, Ban đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, từ đó bám sát thực hiện có hiệu quả. Lãnh đạo Ban cũng theo sát đôn đốc những nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ, đồng thời chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn và có giải pháp đẩy nhanh theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Ban luôn tăng cường bám sát địa bàn, chủ động liên hệ với địa phương để phối hợp chỉ đạo, quan tâm giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng; thường xuyên kiểm tra, giao ban tại các công trình đang triển khai thi công nhằm đôn đốc các đơn vị thực hiện, chỉ đạo xử lý những thay đổi, phát sinh; thường xuyên giữ mối liên hệ với các sở, ban, ngành, phối hợp tốt trong công tác xử lý hồ sơ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết; tổ chức nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, tránh trường hợp dồn hồ sơ thanh toán khối lượng về cuối năm.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Ban sẽ thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực quản lý dự án, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo cũng như góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.


Kè bảo vệ biển Hội An

Bình Minh (Vietnam Business Forum)