Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Bài Phát biểu của TS. Đoàn Duy Khương trong lễ chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN BAC cho BRUNEI.

Năm 2020 có lẽ là năm thách thức nhất đối với vai trò chủ tịch ASEAN BAC vì đại dịch COVID-19 chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, tôi tin rằng ASEAN BAC đã hoàn thành tốt công việc của mình với sự hợp tác và hỗ trợ của các đồng nghiệp và đối tác của chúng ta.

Quy hoạch tổng thể về Năng lượng Quốc gia: Cởi trói từ cơ chế để phát triển bền vững

Với mục tiêu khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý, đảm bảo cung cấp năng lượng đầy đủ cho phát triển kinh tế - xã hội, việc xây dựng “Quy hoạch tổng thể về năng lượng Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” là thực sự cần thiết. Hiện tại, Dự thảo về Quy hoạch này đang được Bộ Công Thương triển khai thu thập ý kiến đóng góp của toàn xã hội.

Bài toán kiểm soát nợ xấu trong năm 2021

Cho dù lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam trong năm 2020 vẫn tăng trưởng khá tốt nhưng vấn đề kiểm soát rủi ro nợ xấu vẫn đang được các ngân hàng quan tâm hàng đầu, bởi sự phình to của khối nợ xấu, nhất là khối nợ xấu tiềm ẩn đang được che đậy dưới lớp vỏ cơ cấu lại nợ là mối lo ngại rất lớn.

Thị trường bất động sản Hà Nội tăng nhiệt trở lại

Từ những tác động tích cực trong việc kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19 cùng với một số cơ chế chính sách mới và sửa đổi trong Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản…thì những tháng cuối năm 2020 và đầu tháng 01 năm 2021, thị trường bất động sản Việt Nam nói chung, bất động sản Hà Nội nói riêng đã có nhiều tín hiệu phục hồi và phát triển mạnh mẽ, trong đó có phân khúc nhà ở và bất động sản bán lẻ.