Đảng bộ Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị: Mười năm đổi mới và phát triển

09:15:21 | 26/8/2010

Tổng kết 10 năm đổi mới và phát triển của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) theo mô hình Tập đoàn kinh tế Nhà nước (6/2000 - 6/2010) đã rút ra ba bài học thành công.

Thứ nhất, xây dựng mô hình khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại gắn liền với phát triển nhà ở (chủ yếu là nhà chung cư giá bán trung bình) có chủ quản lý; Thứ hai, xây dựng mô hình một Tổng công ty Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư các dự án đô thị và nhà ở theo phương thức kinh doanh, theo quan điểm kết hợp kinh doanh và phục vụ, đảm bảo chất lượng tăng trưởng và đảm bảo tích luỹ vốn chủ sở hữu; Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trong lĩnh vực đầu tư dự án đô thị và nhà ở chuyên sâu, dám nghĩ, dám làm với tinh thần sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ.

Ba bài học thành công nêu trên là kết quả thực hiện định hướng chiến lược do Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã vận dụng sáng tạo các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và Trung ương 9 khoá IX và Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào tình hình thực tế của Tổng công ty trong suốt quá trình 10 năm phát triển.

Ba bài học trên đây được đúc kết từ thực tiễn những kết quả bước đầu trong lĩnh vực phát triển nhà ở tại Hà Nội với sáu dự án khu đô thị mới nằm tại vùng ven Thành phố; những nơi hạ tầng đô thị yếu kém nay đã trở thành những khu đô thị đồng bộ, khang trang, xanh - sạch - đẹp thu hút hàng vạn người dân đến định cư, trong đó có khu đô thị Linh Đàm với quy mô 200ha đã được công nhận là Khu đô thị kiểu mẫu, công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”.

Điều quan trọng hơn là từ những kết quả trên, mô hình khu đô thị mới thực hiện thành công ở Hà Nội đã có sức hấp dẫn, bước đầu lan toả ra hơn 20 địa phương là các tỉnh, thành phố ở cả ba vùng miền Bắc, Trung, Nam với 43 dự án khu đô thị mới có quy mô trên 5.500ha đất đã và đang nghiên cứu lập quy hoạch để triển khai xây dựng, đảm bảo cung cấp cho thị trường nhà ở khoảng 20 triệu mét vuông sàn.

Đồng thời với quá trình phát triển các dự án đô thị và nhà ở theo phương thức kinh doanh, bước đầu đã đáp ứng nhu cầu nhà ở cấp bách của Thủ đô Hà Nội, ngay cả trong giai đoạn thị trường bất động sản ở nước ta, do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, trở nên trầm lắng. Trong 10 năm qua, HUD đã cung cấp ra thị trường Hà Nội khoảng ba triệu mét vuông sàn nhà ở, chủ yếu là nhà chung cư giá bán trung bình, tập trung tại sáu khu đô thị mới là Linh Đàm, Định Công, Pháp Vân - Tứ Hiệp, Mỹ Đình II, Văn Quán và Việt Hưng với quy mô khoảng 600ha, trong đó bốn dự án đã thực hiện bàn giao 20% quỹ đất ở không bồi hoàn, tương đương gần 20ha để xây dựng nhà xã hội.

Theo phương châm kết hợp giữa đầu tư và kinh doanh, bám sát nhu cầu thị trường nhà ở để phục vụ các đối tượng là người lao động, đội ngũ cán bộ công nhân nhà nước nên đã tạo ra khả năng phát triển liên tục cũng như khả năng tích luỹ cho doanh nghiệp với vốn Nhà nước tăng 30 lần so với thời điểm thành lập Tổng công ty năm 2000. Quá trình phát triển mười năm theo mô hình Tổng công ty Nhà nước từ năm 2000 đến năm 2009 qua hai giai đoạn: giai đoạn đầu từ 2000-2005, hoàn thành kế hoạch cổ phần hoá các công ty con thành viên, chuyển Công ty Dịch vụ và nhà ở và khu đô thị thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (HUDS) để thực hiện nhiệm vụ dịch vụ đô thị và nhà ở theo phương châm kết hợp dịch vụ và kinh doanh. Giai đoạn hai từ 2006 đến nay, chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, HUD đã hình thành thêm 12 công ty con, nâng tổng số lên thành 19 công ty con do công ty mẹ chi phối. Trong giai đoạn này, vốn chủ sở hữu của cả công ty mẹ và công ty con đều có bước phát triển vượt bậc, đạt các tiêu chí cơ bản để trở thành Tập đoàn HUD hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, xác định nhiệm vụ chính trị chủ yếu của Tập đoàn HUD trong giai đoạn 2011 - 2015 là: Tập trung nguồn lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm, thương hiệu Công ty mẹ - Tập đoàn và các Tổng công ty thành viên triển khai thành công chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn đến năm 2015 với mục tiêu hoàn thành 12,5 triệu mét vuông sàn nhà ở tại các dự án khu đô thị mới tại các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó bao gồm 10% nhà ở xã hội.

Phát triển nhà ở theo mô hình đầu tư xây dựng khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại với các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, thương mại và các công trình nhà ở theo tiêu chuẩn của khu đô thị kiểu mẫu, tạo sự hấp dẫn, thu hút người dân đến định cư. Phát triển đa dạng các loại hình nhà ở theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành để đáp ứng nhu cầu của xã hội và điều kiện thu nhập của các tầng lớp dân cư, tập trung phát triển nhà ở chung cư cao tầng có giá bán trung bình, có chủ quản lý.

Địa bàn phát triển nhà ở tại cả ban miền Bắc, Trung, Nam, tại các khu kinh tế trọng điểm của các tỉnh, thành phố để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Tham gia chương trình cải tạo nâng cấp các khu chung cư đang xuống cấp để nâng cao điều kiện sống cho người dân đô thị. Thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, giúp các địa bàn kinh tế khó khăn phát triển lĩnh vực nhà ở, tạo điều kiện đóng góp vào quá trình đô thị hoá của địa phương.

Tích cực tham gia chương trình xây dựng nhà ở xã hội của Chính phủ gắn với các dự án khu đô thị mới do Tập đoàn đầu tư để phục vụ công nhân các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm quốc gia và nhà ở phục vụ người có thu nhập thấp tại các đô thị.

Nâng cao chất lượng thiết kế nhà ở, tổ chức không gian kiến trúc, cơ cấu căn hộ, chất lượng thi công xây dựng, sử dụng vật liệu phù hợp với môi trường và điều kiện khí hậu Việt Nam. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nhà ở, vận dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững đối với các dự án nhà ở.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu đô thị mới do Tập đoàn làm chủ đầu tư. Dịch vụ đô thị phải được xem là một yêu cầu cấp thiết và thường xuyên trong phát triển đô thị để khẳng định thương hiệu HUD “kết hợp giữa kinh doanh và phục vụ” thể hiện quan điểm thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho chương trình phát triển của Tập đoàn, trọng tâm là chương trình phát triển nhà ở, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân năm là 15%. Xây dựng chiến lược tài chính đầu tư gắn với chương trình phát triển nhà ở. Phấn đấu đến hết năm 2011, vốn chủ sở hữu Tập đoàn đạt 8.170 tỷ đồng, đến hết năm 2015 đạt 20.000 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt mức tích luỹ bằng 70%. Công ty mẹ - Tập đoàn thực hiện chức năng đầu tư dự án, chuyển một phần sang lĩnh vực đầu tư tài chính dưới hình thức đầu tư vốn vào các công ty để đảm bảo tỷ lệ chi phối, đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển nhà ở của Tập đoàn. Phấn đấu tăng tích luỹ vốn chủ sở hữu để tham gia vào chương trình điều tiết vĩ mô và đảm bảo các cân đối của nền kinh tế quốc dân, tham gia chương trình an sinh xã hội.

Tiếp theo sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp Nhà nước, trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm 10 năm đổi mới và phát triển Tổng công ty HUD theo mô hình Tập đoàn kinh tế Nhà nước. Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; chuyển quyền đại diện vốn chủ sở hữu về Công ty mẹ - Tập đoàn quản lý, triển khai công tác cổ phần hoá các thành viên của Tập đoàn theo giải pháp lựa chọn, liên kết với nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm và nhiều tiềm năng, chuẩn bị đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu, giao dịch công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán. Từng bước tái cấu trúc cơ cấu doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động đầu tư chủ yếu của Tập đoàn, đồng thời với kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị doanh nghiệp. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, cạnh tranh và phát triển.

Mười năm thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước đã ghi nhận bước phát triển vượt bậc từ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đến Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị ngày nay. Thành tựu đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đầu tư phát triển nhà ở và đô thị trong nền kinh tế thị trường là lĩnh vực kinh tế còn mới mẻ ở nước ta. Việc hình thành một tổ chức kinh tế mạnh hoạt động dưới hình thức một Tập đoàn kinh tế Nhà nước, mặc dù là mô hình đang được triển khai thí điểm, nhưng với kinh nghiệm phát triển của các đơn vị thành viên, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị sẽ phát huy thành quả đạt bước đầu, phấn đấu đáp ứng sự nghiệp phát triển đô thị và nhà ở với vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nước, từng bước tham gia điều tiết thị trường nhà ở theo phương châm “kết hợp giữa kinh doanh và phục vụ, lấy phục vụ để phát triển”.

Với phương châm phát triển bền vững là địa chỉ tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cán bộ Đảng viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị phát huy truyền thống vẻ vang không ngừng vươn lên những đỉnh cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hiệp
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị