Nỗ lực cải thiện chỉ số PCI

14:14:49 | 3/1/2018


Với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra: “Phấn đấu đưa chỉ số PCI thuộc tốp 20 của cả nước”, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã đưa ra nhiều giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần, đặc biệt là các chỉ số giảm điểm để nâng tổng điểm tuyệt đối, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và hiệu quả cho nhà đầu tư.

Những con số biết nói


Ngày 14/3/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016. Theo đó, tỉnh Quảng Trị đạt 57,62 điểm, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, thuộc nhóm “Khá”. So với năm 2015, PCI Quảng Trị giữ nguyên vị trí xếp hạng quốc gia nhưng giảm 1 bậc trong khu vực duyên hải miền Trung, từ vị trí thứ 9/12 năm 2015 đã giảm xuống vị trí thứ 10/12 năm 2016.

Trong 10 chỉ số thành phần PCI phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế được xếp hạng năm 2016, tỉnh Quảng Trị có 9 chỉ số thành phần tăng điểm là: Gia nhập thị trường tăng 0,31 điểm, tiếp cận đất đai tăng 0,13 điểm, tính minh bạch tăng 0,27 điểm, chi phí thời gian tăng 0,31 điểm, chi phí không chính thức tăng 0,64 điểm, tính năng động tăng 0,7 điểm, đào tạo lao động tăng 0,27 điểm, thiết chế pháp lý tăng 0,62 điểm, cạnh tranh bình đẳng tăng 0,08 điểm; và 1 chỉ số giảm 1,31 điểm là hỗ trợ doanh nghiệp. Mặc dù so với năm 2015 hầu hết các chỉ số thành phần đều tăng nhưng mức tăng còn khá nhỏ trong khi chỉ có 1 chỉ số thành phần giảm điểm nhưng lại giảm sâu nên xét về tổng thể chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 của Quảng Trị chỉ tăng nhẹ.

Khoảng cách điểm PCI năm 2016 của Quảng Trị so với tỉnh nằm ở trung độ của cả nước đã được rút ngắn còn 0,58 điểm (năm 2015 khoảng cách này là 1,15 điểm); nhưng so với tỉnh đầu bảng lại bị giãn ra từ 11,02 điểm năm 2015 lên 12,38 điểm năm 2016 và so với tỉnh cuối bảng thì bị thu hẹp lại từ 8,36 điểm năm 2015 còn 4,63 điểm năm 2016.

Trong khi khoảng cách điểm PCI giữa nhóm đầu bảng với nhóm cuối bảng của cả nước có xu hướng thu hẹp dần, thì với khoảng cách đang có dấu hiệu không tốt và không an toàn này đặt trong xu thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt nhằm nâng hạng chỉ số PCI giữa các địa phương thì nguy cơ tụt hạng PCI của Quảng Trị là rất hiện hữu, nếu tỉnh không kịp thời có những quyết sách phù hợp, hiệu quả nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Để nâng cao chỉ số PCI cũng như cải thiện môi trường kinh doanh trong năm 2017, bên cạnh phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Quảng Trị sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như: các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt và xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng tập thể, cá nhân. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phải đáp ứng được mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư và bảo đảm thi hành có hiệu quả Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Đồng thời, khẩn trương tiến hành chỉnh sửa, bổ sung các quy định, quy trình thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục đầu tư trong hoạt động một cửa liên thông của tỉnh để phù hợp với các quy định mới của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Các sở, ban, ngành của tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm chủ động phối hợp, nghiên cứu, rà soát, đồng thời dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định ở cơ quan, đơn vị để không gây cản trở, khó khăn đối với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân...

Nguyễn Bình