Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

14:57:13 | 4/5/2010

Cần Thơ đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong ngành công nghiệp và dịch vụ để hướng đến phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao vào năm 2020, theo đó Cần Thơ đang đặt ra cho mình nhiều kế hoạch, phát triển kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường là một trong những kế hoạch quan trọng của thành phố.

Trước tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Cần Thơ đang tăng nhanh khi lần lượt các khu đô thị mới ra đời và đi vào hoạt động như khu công nghiệp Trà Nóc 1, Trà Nóc 2, Hưng Phú 1, Hưng Phú 2, các khu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp như Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng, Thốt Nốt…; để phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên và môi trường, thời gian qua Cần Thơ đã có những biện pháp trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Tất cả các khu công nghiệp phải đưa ra được phương án xử lý chất thải, nước thải tối ưu, có hệ thống xử lý nước thải tập trung; có biện pháp kiểm soát ô nhiễm ngay từ đầu. Đặc biệt, trong công nghiệp khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các mô hình sản xuất sạch hơn, áp dụng ISO 14000. Đối với các cơ sơ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư lãnh đạo Cần Thơ chỉ đạo có hướng di dời ra khỏi khu dân cư.

Mặc dù là thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng diện tích sản xuất nông nghiệp của thành phố Cần Thơ cũng chiếm phần lớn đó là diện tích sản xuất lúa 2-3 vụ, các vườn cây ăn trái, chăn nuôi phát triển, đặc biệt là nuôi cá da trơn đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân khá cao, nhưng những năm qua, việc nuôi cá còn tự phát, chạy theo lợi nhuận chưa chú ý đến giải pháp bảo vệ môi trường. Để hướng đến sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hiện nay ngành NN và PTNT đang thí điểm và hướng người dân nuôi theo qui trình sạch (GAP, SQF).

Nhằm hướng đến nền công nghiệp công nghệ tiên tiến, hạn chế ô nhiễm môi trường, TP Cần Thơ đã ban hành “ Kế hoạch 30” về sản xuất sạch hơn (SXSH) trong cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giai đoạn 2007- 2010). Hiện, đang có hai công ty được đầu tư theo hướng này là Công ty thủy sản An Khang và công ty thủy sản Phương Đông. Ngoài ra, các doanh nghiệp đã chủ động trong việc thực hiện sản xuất sạch hơn như: Công ty giày Cần Thơ, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ, Xi măng Hà Tiên 2.

Hiện nay Cần Thơ chưa có nhà máy xử lý rác thải, chủ yếu là bãi rác lộ thiên do vậy lượng rác tươi 800 tấn/ ngày là vấn đề khá nan giải. Năm khu công nghiệp của thành phố hiện chỉ mới có hai dự án được đầu tư. Vì vậy, Cần Thơ chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải độc hại và tiếp tục kêu gọi đầu tư ở các khu công nghiệp còn lại cùng các dự án xử lý nước thải tập trung ở các khu công nghiệp.

PV