THANH HOÁ

Thọ Xuân: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp

16:15:52 | 3/8/2010

Thọ Xuân không chỉ là vùng đất của lúa, mà còn là nơi khởi phát của công nghiệp mía đường Thanh Hoá với nhà máy mía đường Lam Sơn nổi tiếng. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng năm vừa qua Thọ Xuân vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,5%, là mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả tỉnh (10,8%).

Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2009 tăng 12% so với cùng kỳ năm 2008. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; huy động và tiếp nhận vốn đầu tư phát triển trên địa bàn vượt mục tiêu, kế hoạch (KH), tăng 58% so với cùng kỳ và nhiều năm trước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường. Thu ngân sách vượt dự toán 24% huyện giao và tăng 59% dự toán tỉnh giao. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi đáng kể. Công tác cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được coi trọng. Đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường.

Bên cạnh đó, ở lĩnh vực sản xuất CN – TTCN, thương mại – dịch vụ, tài chính, tín dụng ổn định và có bước phát triển mới. Giá trị sản xuất CN – TTCN năm 2009 đạt 153,9 tỷ đồng, tăng 29,3% so với năm 2008. Các ngành nghề truyền thống vẫn phát huy được lợi thế, có tốc độ tăng trưởng khá. Song song, một số nghề mới được du nhập, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động như: thêu tranh nghệ thuật, tăm hương, đính cườm... Việc quản lý và kinh doanh điện nông thôn trên địa bàn thực hiện tốt, bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân. Các ngành dịch vụ tiếp tục có bước phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 465 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2008. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm thực hiện, nguồn vốn đầu tư tăng mạnh do tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 ước đạt 325,3 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2008. Hoàn thành nhiều công trình xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, văn hóa – xã hội. Thu – chi ngân sách đều hoàn thành vượt mức dự toán năm. Năm 2009, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 50,6 tỷ đồng, tăng 36% dự toán năm.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – giáo dục cũng có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tích rõ rệt. Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, huyện đã tổ chức tuyên truyền tốt các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của địa phương. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng lan tỏa sâu rộng. Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%/năm. Công tác xuất khẩu lao động và đào tạo nghề cho người lao động được đẩy mạnh, trong năm đã giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động.

Tự hào với những thành tựu đã đạt được trong năm 2009, phát huy những tiềm năng, thế mạnh, cùng tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, với tinh thần và quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho việc xây dựng và thực hiện KH 5 năm 2010 – 2015, nhiệm vụ trọng tâm của huyện là tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Xã hội hóa sâu rộng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với những thành tích mà huyện Thọ Xuân đã đạt được, ông Mai Văn Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Thọ Xuân đạt được. Ông cũng chỉ ra những mặt tồn tại, khó khăn mà huyện cần khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ông nêu một số nhiệm vụ trọng tâm Thọ Xuân cần tập trung thực hiện tốt đó là: đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn; đánh giá đầy đủ các tiềm năng lợi thế, từ đó rà soát, hoàn chỉnh hệ thống các quy hoạch để làm cơ sở định hướng cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; quan tâm phát triển các thị trấn, thị tứ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước...

Phương Thảo