THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên: Nỗ lực xây dựng mô hình nông thôn mới

11:41:16 | 13/12/2011

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm trở lại đây, Thái Nguyên là một trong số các địa phương đi đầu trong việc thực hiện xây dựng mô hình này. Theo ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh, phong trào xây dựng mô hình nông thôn mới đang ngày càng được triển khai rộng rãi và trở thành một trong những mục tiêu trọng điểm của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Năm 2011 được đánh giá là năm khó khăn, đầy biến động với nền kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, giá lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, lạm phát tăng cao và sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế chậm lại... Trên địa bàn tỉnh, tình trạng tồn kho sản phẩm công nghiệp, đặc biệt là sản phẩm thép, xi măng tương đối lớn; dịch bệnh trên đàn gia súc kéo dài; giá tiêu dùng liên tục tăng và ở mức cao dẫn đến sức mua của dân cư giảm; tiến độ triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh cũng chậm, kéo dài... đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển chung về kinh tế - xã hội của Thái Nguyên. Nỗ lực vượt qua những khó khăn ấy, Thái Nguyên đã hoàn thành tốt các mục tiêu trọng điểm và tăng cường đẩy mạnh xây dựng mô hình nông thôn mới trên toàn địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, 100% các huyện, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, quyết tâm xây dựng mô hình nông thôn mới. Tỉnh đã tổ chức triển khai phân bổ nguồn vốn thực hiện Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 143/143 xã. Trong đó, chú ý phân bổ tập trung cho 35 xã phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Kinh tế phát triển là động lực chính để toàn tỉnh tiến hành xây dựng mô hình nông thôn mới. Tổng sản phẩm trong tỉnh - GDP theo giá so sánh đạt 6.958 tỷ đồng (theo giá thực tế là 25.418 tỷ đồng); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 21,28%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 41,77%; khu vực dịch vụ chiếm 36,95%. Trong số 18 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội chủ yếu, có 14 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Chính điều này đã giúp nâng cao đời sống nhân dân, yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mô hình nông thôn mới. 9/9 huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo và Bộ phận thường trực tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện, 143/143 xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban phát triển thôn, xóm, bản.

Ngoài ra, tỉnh còn tiến hành tổ chức 01 lớp tuyên truyền, triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020 cho các ban xây dựng đảng, hội phụ nữ, hội nông dân, Uỷ ban mặt trận tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thành phố, thị xã với hơn 200 đại biểu dự. Đặc biệt, tỉnh đã phối hợp với Trung tâm thông tin mở trang thông tin về xây dựng nông thôn mới trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Theo ông, Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh, xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn và mang tính chất lâu dài. Tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách, tăng nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án cho xây dựng nông thôn mới với tính hiện thực cao.

Song song với đó, UBND tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm đạt năng xuất, chất lượng, hiệu quả kinh tế để nâng cao đời sống của người dân và đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chuẩn, quan tâm đến chất lượng gắn với phát triển đồng bộ nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ... Điều này bước đầu đã tạo nên sự đồng bộ trong nhận thức và hành động; tính chủ động và phối hợp được nâng cao trong tất cả các cấp, ngành; … trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên.

Đạt được những kết quả đáng khích lệ trên, lãnh đạo và UBND tỉnh đã vượt qua chặng đường khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là nhận thức của đại bộ phận nhân dân còn hạn chế, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị còn chưa đồng đều, năng lực và bộ máy chỉ đạo, triển khai xây dựng nông thôn mới chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm để huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, xuất phát điểm kinh tế nông thôn còn thấp, trong quá trình thực hiện chưa phát huy các nguồn lực, đầu tư còn dàn trải và nhìn chung sản xuất trong tỉnh còn nhỏ lẻ, chưa tập trung, chưa tạo thành phong trào lớn, mang tính rộng rãi.

Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ phấn đấu hoàn thành công tác Quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới của toàn bộ 143/143 xã trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp làm công tác xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền những nội dung về xây dựng nông thôn mới giúp người dân hiểu, đồng thuận và cùng chung sức thực hiện xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu ứng dụng các mô hình sản xuất có hiệu quả cao vào sản xuất nông nghiệp từng bước tăng thu nhập cho người nông dân.

Anh Sơn- Thu Hà