ĐỒNG THÁP

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp: Phát huy vai trò đào tạo nhân lực cho địa phương

16:35:59 | 29/3/2012

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp được thành lập từ năm 2000 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trên cơ sở hợp nhất 04 đơn vị là Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng Tại chức Đồng Tháp, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Kỹ Thuật Tổng hợp hướng nghiệp & dạy nghề TX Cao Lãnh và Trung tâm Kỹ thuật Hướng nghiệp & Dạy nghề Thị xã Sađéc. Hơn 10 năm hoạt động, Trường đã và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn.

Thạc sĩ Phạm Phát, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Hiện nay chức năng, nhiệm vụ chính của của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (DTCC) là đào tạo sinh viên có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, liên kết đào tạo đại học, trung cấp vừa làm vừa học, từ xa; nghiên cứu và chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ; hợp tác quốc tế với các trường, các tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, còn tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu đào tạo nhân lực cho các Sở, Ban ngành Tỉnh, các doanh nghiệp (DN) và các huyện, thị, thành phố trên địa bàn Đồng Tháp.

Thạc sĩ Phạm Phát, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp cho biết: Trường CĐCĐ Đồng Tháp là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực (NNL) phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội vừa phù hợp với hoàn cảnh điều kiện phát triển kinh tế Việt Nam hiện tại vừa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức, xây dựng một xã hội học tập, học tập suốt đời. Nhà trường đào tạo theo hướng mở: liên thông, liên kết, liên hệ chặt chẽ với doanh nghiệp nên có thể đáp ứng nhu cầu của xã hội và người học. Mục tiêu của nhà trường là hướng đến lợi ích của cộng đồng, trước hết là lợi ích của người học; thứ đến là lợi ích của người sử dụng lao động và lợí ích của xã hội.

Thật vậy, qua mười năm thành lập và phát triển, trường CĐCĐ Đồng Tháp vừa xây dựng cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ vừa mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường đã góp phần quan trọng trong việc cung ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT-XH của địa phương, đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường CĐCĐ Đồng Tháp là cơ sở giáo dục đầu tiên trong tỉnh được chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001: 2008, đã cơ bản hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo quy định của Bộ GD & ĐT và trang web của nhà trường được tổ chức Cibermetric (Tây Ban Nha) xếp hạng 56/117 trường Cao đẳng, Đại học Việt Nam; 7695/20372 trường đại học, cao đẳng trên thế giới được xếp hạng, và nhiều thành tích quan trọng khác của Đảng và Nhà nước.

Về giá trị cốt lõi của nhà trường, thạc sĩ Phạm Phát chia sẻ: Trường CĐCĐ Đồng Tháp là loại hình đào tạo mới ở Việt Nam, một bộ phận cư dân chưa nhận thức đầy đủ về triết lý và sứ mệnh của nó, song quá trình hoạt động của Trường bước đầu đã khẳng định là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; giá trị nhân văn được nhà trường xác lập không chỉ đào tạo nhân lực, mà đồng hành với sự nghiệp giáo dục – đào tạo của địa phương nâng cao dân trí, mở rộng cơ hội để mọi người tiếp cận giáo dục sau trung học, tạo ra môi trường học tập, học tập suốt đời và hướng tới xã hội nghề nghiệp làm động lực thúc đẩy cộng đồng phát triển bền vững.

Về chất lượng đào tạo, theo Thạc sĩ Phạm Phát: Nguồn nhân lực chất lượng cao của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải là “những con người phát triển cả về trí lực và thể lực, cả về khả năng lao động, về tính tích cực chính trị – xã hội, về đạo đức, tình cảm trong sáng”. Việc xác lập các chuẩn mực, định hướng các giá trị xã hội để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá cho địa phương nói riêng và đất nước nói chung là hết sức cần thiết. Các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là phải đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy và học.

Để nâng cao vai trò và vị thế của mình, Trường đã xây dựng và đang triển khai thực hiện chiến lược phát triển trường CĐCĐ Đồng Tháp giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn 2020 nhằm định hướng và đề ra giải pháp phát triển nhà trường trong 10 năm tới và những năm tiếp theo với mục tiêu chung là xây dựng trường CĐCĐ Đồng Tháp trở thành cơ sở đào tạo có chất lượng và uy tín trong khu vực ĐBSCL.

Duy Hạnh