LÀO CAI

Ngành Thông tin – Truyền thông Lào Cai: Đẩy mạnh hoạt động thông tin – tuyên truyền

10:47:32 AM | 15/5/2012

Năm 2011, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn song với sự nỗ lực cố gắng, tinh thần đoàn kết, ngành thông tin – truyền thông tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, khẳng định vị trí, vai trò của ngành đối với việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Lào Cai xung quanh vấn đề này. Trần Trang thực hiện.

Xin ông chia sẻ một số kết quả nổi bật mà ngành thông tin – truyền thông Lào Cai đạt được?

Nhận thức rõ tầm quan trọng, vai trò vị trí của thông tin & truyền thông trong tiến trình đổi mới đất nước, Lào Cai đã đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách, chiến lược của quốc gia về lĩnh vực thông tin – truyền thông và vận dụng triển khai tại địa phương.

Hạ tầng viễn thông phát triển mạnh, ngày càng hiện đại, toàn tỉnh có trên 800 trạm phát sóng di động, phủ sóng di động 100% tới trung tâm các xã. Thuê bao di động đạt 507.000 thuê bao, mật độ đạt 78 thuê bao/100 dân. Tổng số thuê bao điện thoại cố định đạt trên 98.000 thuê bao, mật độ trên 15 thuê bao/100 dân. Thuê bao Internet băng rộng đạt trên 34.000 thuê bao, trong đó có 13.500 thuê bao 3G. Mật độ thuê bao Internet đạt 5,3 thuê bao/100 dân. Các dịch vụ viễn thông tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhất là dịch vụ di động MyTV, ADSL. Mạng truyền dẫn cáp quang được đầu tư đến tất cả 9/9 trung tâm huyện, bước đầu được đầu tư mở rộng đến các xã có kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi.

Hạ tầng CNTT nổi bật là hệ thống mạng Intranet/Internet dùng chung của tỉnh đặt tại Trung tâm CNTT&VT và Hệ thống mạng thông tin tại khu hành chính mới Lào Cai – Cam Đường. Hệ thống mạng thông tin khu hành chính mới Lào Cai – Cam Đường cho phép kết nối các cơ quan đảng, chính quyền của tỉnh, với chất lượng cao, băng thông rộng đã và đang đưa vào sử dụng đáp ứng việc kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu. Đây là những yếu tố quan trọng cho việc tiếp tục thúc đẩy các ứng dụng CNTT của tỉnh.

Đặc biệt, Lào Cai đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành, cải cách thủ tục hành chính. Các hệ thống thông tin thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được cải thiện và mở rộng. Hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và chuyên mục hỏi – đáp được mở rộng với 43 cổng thành viên của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hoạt động ngày một hiệu quả, với gần 1.000 dịch vụ đạt mức 1 và mức 2 (theo đề án 30 của tỉnh) và nhiều biểu mẫu điện tử đã được cung cấp trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Từ khi đưa vào khai thác, sử dụng, chỉ tính riêng tại Sở Thông tin và Truyền thông, đã tiếp nhận, giải quyết được gần 80% hồ sơ giấy phép thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức 3. Thời gian giải quyết một hồ sơ thủ tục giảm ít nhất 40% thời gian so với giải quyết thông thường.

Tỉnh Lào Cai cũng đã đầu tư, nâng cấp Cổng thương mại điện tử với 3 thứ tiếng Việt, Anh, Trung và đưa vào khai thác sử dụng với nhiều tính năng hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác, cơ hội đầu tư; mỗi ngày thu hút hàng trăm lượt người truy cập, gần 4000 doanh nghiệp trong nước, trên 100 doanh nghiệp nước ngoài, với trên 30.000 số lượng sản phẩm và gần 6.000 số lượng giao dịch tham gia hoạt động trên Cổng.

Ông có thể cho biết hoạt động thông tin – tuyên truyền trên địa bàn tỉnh hiện còn gặp những khó khăn gì và hướng phát triển của ngành để đẩy mạnh hoạt động thông tin – tuyên truyền trong thời gian tới?

Lào Cai là một tỉnh vùng cao, biên giới, địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt cho nên việc đầu tư mở rộng, xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông, CNTT, phát thanh – truyền hình gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Trình độ dân trí còn thấp nên việc tiếp cận thông tin và ứng dụng công nghệ hiện đại còn hạn chế. Với tập quán của đồng bào các dân tộc (sinh sống ở các vùng núi cao, hiểm trở, các điều kiện sinh hoạt ở mức thấp) nên mức độ hưởng thụ thông tin, đặc biệt là việc tiếp nhận các ấn phẩm báo in, các chương trình phát thanh, truyền hình vẫn ở mức thấp.

Trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục xây dựng và phát triển hướng tới hoàn thiện hạ tầng Bưu chính, Viễn thông, CNTT-TT đáp ứng yêu cầu sẵn sàng cho triển khai và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, tác nghiệp, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, góp phần làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước hiệu quả, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao mức hưởng thụ thông tin cho đồng bào các dân tộc vùng xa, biên giới. Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả giai đoạn là triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020.

Cung cấp sản phẩm, dịch vụ truyền hình và ấn phẩm truyền thông phục vụ thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, số lượng báo, tạp chí địa phương đạt 2,5 tờ/ người/ năm.

Ngành thông tin truyền thông tỉnh đã có những chính sách gì để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, đầu tư có hiệu quả?

Với vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên địa bàn, những năm qua ngành đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuận lợi trong việc phát triển hạ tầng mạng lưới và dịch vụ, tạo ra môi trường cho các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng và đúng pháp luật.

Đối với việc phát triển hạ tầng, mạng lưới bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì và phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định về công tác quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc phát triển các trạm BTS theo đúng trình tự, giảm thiểu thủ tục hành chính, thuận lợi trong việc xin phép của các ngành.

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức các cuộc hội thảo, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong công tác đầu tư phát triển dịch vụ.

Thông qua Cổng thông tin điện tử, kênh đối ngoại giữa người dân với chính quyền; tạo môi trường cho các doanh nghiệp phát triển dịch vụ, cạnh tranh theo đúng pháp luật. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã tạo điều kiện quảng bá dịch vụ, quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp thông qua bản tin được phát hành định kỳ của Sở. Xây dựng trang thông tin điện tử - cơ sở dữ liệu điện tử PCI, cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhà đầu tư về môi trường đầu tư, kinh doanh của Lào Cai để thúc đẩy nguồn lực đầu tư vào Lào Cai