TÂY NINH

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn trên địa bàn

15:17:17 | 22/5/2012

Trong những năm gần đây, nền kinh tế tỉnh Tây Ninh luôn tăng trưởng ở mức cao và ổn định. Trong thành công chung này có sự đóng góp tích cực của ngành ngân hàng trên địa bàn.

Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

Chia sẻ về những nỗ lực của ngành ngân hàng đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Tây Ninh Nguyễn Tiến Phúc cho biết vốn tín dụng của ngành ngân hàng đã góp phần tạo nên nhiều cơ sở kinh tế, nhà máy, xí nghiệp mới trên địa bàn tỉnh; đồng thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân mở rộng đầu tư, cải tiến, trang bị máy móc thiết bị hiện đại phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh…Đặc biệt các TCTD trên địa bàn đã quan tâm đẩy mạnh cho vay nông nghiệp, nông thôn, hình thành các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông nghiệp, công nghiệp; đẩy mạnh thâm canh, cơ giới hoá sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, qua đó góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống và từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Ngoài ra, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh đã đầu tư tạo điều kiện cho vay hộ nghèo và các gia đình chính sách trên địa bàn thiếu vốn sản xuất có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Cũng theo ông Phúc, hoạt động của ngành Ngân hàng Tây Ninh từ những năm trước đây đã có sự phát triển ổn định và vững chắc, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm khá cao. Tuy nhiên dư nợ cho vay của các TCTD phần lớn là đối với hộ sản xuất, kinh doanh cá thể. Dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp dân doanh tuy có có tăng nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp (khoảng 16%). Tuy nhiên với những nỗ lực của toàn ngành, những năm gần đây dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp dân doanh phát triển khá tốt, chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dư nợ. Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự năng động của các doanh nghiệp còn có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ tích cực của các TCTD như quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoàn chỉnh điều kiện vay vốn cũng như điều kiện về tài sản làm bảo đảm. Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các phương án, dự án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả; có những chính sách cho những doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả trả nợ đúng hạn...

Đồng thời NHNN chi nhánh tỉnh Tây Ninh thường xuyên quan tâm và chỉ đạo các TCTD trên địa bàn phối hợp với các hội đoàn thể trên địa bàn tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngày càng có nhiều doanh nghiệp vay vốn ngân hàng. Nếu như những năm trước đây dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp chiếm khoảng 16% trong tổng dư nợ thì đến nay đã lên đến 30% trong tổng dư nợ, với hơn 1.000 doanh nghiệp.

Hướng đến mở rộng mạng lưới hoạt động

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD trên địa bàn phát triển mạnh mẽ, NHNN chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã và đang tiếp tục chỉ đạo, triển khai thi hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đến các TCTD trên địa bàn. Trong công tác quản lý, Chi nhánh kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các TCTD, qua đó có nhiều đề xuất, định hướng cũng như gợi ý các giải pháp để hoạt động các TCTD phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững. Thường xuyên quan tâm công tác thanh tra, kiểm soát và nâng cao chất lượng đối với hoạt động của các TCTD.

Từ những chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cùng với chính sách tiền tệ của Nhà nước, NHNN chi nhánh tỉnh Tây Ninh sẽ định hướng để các TCTD tập trung khai thác tốt các nguồn vốn, trong đó chú trọng vốn huy động, tháo gỡ những khó khăn đẩy mạnh cho vay, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn trên địa bàn. Bên cạnh hoạt động tín dụng, theo đà phát triển và nhu cầu của kinh tế địa phương, Chi nhánh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các TCTD trên địa bàn mở rộng cung ứng đầy đủ các dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại đến doanh nghiệp và dân cư. Qua đó khai thác tốt nhất các nguồn vốn nhàn rỗi, tạo thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng trong nhân dân, từng bước hạn chế tình trạng sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của bản thân các TCTD.

Chi nhánh cũng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ các TCTD trên địa bàn tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng lưới hoạt động đến vùng sâu, vùng xa để phục vụ tốt cho người dân sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu đến năm 2015, tăng trưởng vốn huy động bình quân hàng năm trên 16%; tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm trên 17%; tỷ lệ nợ xấu dưới 4%/tổng dư nợ.

Thanh Thảo

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD