LAI CHÂU

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu: Đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội

10:26:23 | 19/10/2012

Với nhu cầu của một tỉnh mới được thành lập cần có đội ngũ nguồn nhân lực lớn phục vụ quá trình kiến thiết tỉnh. Năm 2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu, được thành lập. Sau 5 năm hình thành phát triển với mô hình đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực các thế hệ sinh viên nhà trường đã có những đóng góp không nhỏ trong việc cung cấp nguồn nhân lực cao cho sự phát triển của Lai Châu.

Hiệu trưởng Lê Đức Dục

Công cuộc đổi mới và nền kinh tế thị trường sôi động đã tác động mạnh tới tư duy “dạy và học” của nhà trường. Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu đang chuyển biến mạnh mẽ với định hướng “thực tiễn hơn”. Bên cạnh những ngành nghề truyền thống, trường đã mở rộng nhiều chuyên ngành đào tạo ở các bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp. Hiện nay, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu là một cơ sở đào tạo có uy tín không chỉ với những ngành truyền thống mà còn ở các lĩnh vực phát triển cơ khí, xây dựng, nuôi trồng thủy sản, khai thác khoáng sản và đặc biệt là lĩnh vực lâm nghiêp…Ngoài ra, để nâng cao chất lượng đào tạo, trường còn phối hợp với nhiều tổ chức, liên kết với nhiều trường đại học có uy tín trên cả nước xây dựng nhiều loại hình đào tạo khác như: đào tạo tại chức, đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, đào tạo theo địa chỉ…

Ông Lê Đức Dục hiệu trưởng nhà trường cho biết: Quan điểm của nhà trường là “Muốn có chất lượng đào tạo, trước hết phải chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên không những giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có kiến thức thực tế, có năng lực giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn của mình ( hiện nhà trường với 67 giảng viên trong đó có 17 thạc sỹ, hàng năm nhà trường luôn có những giảng viên được cử đi học tập và nghiên cứu). Bên cạnh đó, phải tạo điều kiện tối đa cho học sinh thực hành, thực tập”.

Để đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững thì vai trò của các trường, trung tâm đào tạo đã được tỉnh đặc biệt quan tâm. Trường Cao đẳng Cộng đồng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo tỉnh. Thể hiện qua dự án xây dựng trường mới (quy mô 36 ha), với tổng số vốn đầu tư lên đến 243 tỷ đồng, đến đầu năm 2013 cơ sở mới của nhà trường sẽ được đưa vào sử dụng với hệ thống các phòng thí nghiệm chuyên ngành, xưởng thực hành, thực tập cho hầu hết các chuyên ngành đào tạo, thành lập các trung tâm nghiên cứu sản xuất thực nghiệm. Nhà trường đã mạnh dạn đổi mới nội dung chương trình đào tạo, đưa vào những kiến thức phù hợp với thực tế sản xuất và có tính đến sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong tương lai.

Với nhu cầu thực tiễn hiện này ở Lai Châu các cán bộ cấp xã còn thiếu và “yếu” ông Lê Đức Dục chia sẻ nhà trường đang đề xuất với tỉnh “ Đề án xây dựng, phát triển nguồn nhân lực cấp xã” do nhà trường nghiên cứu và triển khai, đây sẽ là dự án rất thiết thực với Lai Châu khi đội ngũ cán bộ không chỉ là những người am hiểu về địa phương mà họ còn là những người am hiểu kiến thức sâu rộng trong phát triển kinh tế địa phương. Điều này sẽ làm góp phần thay đổi diện mạo mới của Lai Châu trong những năm tới.

Những khóa học gần đây, trên 80% học sinh sinh viên ra trường đều có việc làm ngay và được các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao về trình độ chuyên môn cũng như khả năng thích ứng với tình hình thực tiễn. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng trên các lĩnh vực, cơ cấu tổ chức, quy mô, ngành nghề, hình thức đào tạo. Sự phát triển đồng bộ đó đã khẳng định vị thế của nhà trường đối với công tác đào tạo nguồn nhân chất lượng trong quá trình phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là nền tảng để nhà trường phát triển nhanh, bền vững trong tương lai với mục tiêu tổng quát: đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, lương tâm với nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ năng quốc gia. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, vượt khó, nhà trường vẫn đang thực hiện quyết tâm phấn đấu xây dựng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

PV