PHÚ THỌ

Ngành Thuế Phú Thọ: Chuyên nghiệp hóa hoạt động

14:15:13 | 3/9/2013

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2013 trong bối cảnh kinh tế đất nước cũng như địa phương còn đương đầu với không ít khó khăn, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã xác định phải vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu năm với những định hướng và nhiệm vụ cụ thể. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hồng – Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ để làm rõ hơn những định hướng trên. Đỗ Trang thực hiện.

Xin ông điểm lại đôi nét về những kết quả đạt được của ngành Thuế Phú Thọ trong thời gian qua?

Trong thời gian qua, đặc biệt từ năm 2010 đến nay được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành thuế Phú Thọ đã nỗ lực phấn đấu liên tục nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm ngành Thuế Phú Thọ luôn hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước, trong đó tỷ lệ tăng thu năm 2011 là 13,7% và tỷ lệ tăng thu năm 2012 là 19,4% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách đạt được đã góp phần đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngân sách và đảm bảo ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói kết quả thực hiện trong thời gian qua đã phản ánh nỗ lực của ngành Thuế Phú Thọ. Để đạt được kết quả trên, hàng năm ngành Thuế đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế; triển khai có hiệu quả Luật Quản lý thuế và các Luật thuế, chính sách thuế trên địa bàn. Tham mưu kịp thời với chính quyền các cấp trong chỉ đạo thu ngân sách và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đẩy mạnh chống thất thu nhằm tăng thu cho ngân sách, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Để chuyên nghiệp hóa hoạt động, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức ngành Thuế được Cục Thuế Phú Thọ quan tâm thực hiện như thế nào ?

Với nhận thức đội ngũ cán bộ là nhân tố quyết định trong việc thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, từ nhiều năm qua Cục Thuế Phú Thọ luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc.

Hai là, luôn quan tâm, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử.

Ba là, thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và xử lý nghiêm minh khi cán bộ vi phạm kỷ luật.

Bốn là, tổ chức thực hiện quy chế điều động, luân chuyển, luân phiên công việc đối với công chức thuộc diện quy hoạch, công chức lãnh đạo và công chức chuyên môn theo quy định.

Năm là, việc bố trí sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng công chức chú ý gắn với việc chuyên sâu trên một số lĩnh vực trong quản lý thuế, ứng dụng tin học – công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành.

Ông có thể cho biết định hướng phát triển trong thời gian tới của ngành Thuế Phú Thọ?

Là cơ quan quản lý nhà nước về thuế trên địa bàn, thời gian tới Cục Thuế Phú Thọ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đồng thời thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao đó là: Nhiệm vụ quản lý người nộp thuế, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế và các chính sách thuế trên địa bàn. Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế, tiếp tục thực hiện cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng, hoàn thành thu ngân sách được giao hàng năm.