HÀ NAM

Huyện Thanh Liêm: Phát triển kinh tế toàn diện

13:58:08 | 4/8/2015

Trong giai đoạn 2011 – 2015, kinh tế của huyện Thanh Liêm tăng trưởng cao, bền vững với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,55%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó lĩnh vực nông – lâm nghiệp – thuỷ sản 11,4%; công nghiệp – xây dựng chiếm 59%; dịch vụ chiếm 19,6%. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành thắng lợi 14/14 tiêu chí chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra.

Tập trung khai thác tiềm năng lợi thế

Huyện Thanh Liêm nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Hà Nam với địa hình tương đối đa dạng, có dãy núi đá vôi với trữ lượng lớn hàng tỷ m3, tập trung tại 5 xã ven sông Đáy (Kiện Khê, Thanh Thuỷ, Thanh Tân, Thanh Nghị, Thanh Hải) đã hình thành nên khu khai thác chế biến đá và sản xuất xi măng với trữ lượng lớn trên địa bàn huyện. Huyện còn có nguồn đất sét sản xuất xi măng, gốm mỹ nghệ tập trung ở 2 xã Liêm Sơn, Thanh Tâm, thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Ngoài ra, sông Đáy và sông Châu Giang là nguồn nước quan trọng phục vụ nước tưới tiêu và tạo nên một vùng đất phì nhiêu, màu mỡ.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu nội bộ ngành có sự chuyển dịch mạnh mẽ với giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 261,884 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 1,6%/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 75.054 tấn/năm, năng suất lúa bình quân đạt 119 tạ/ha/năm. Triển khai thực hiện tốt mô hình cánh đồng mẫu, các chương trình, đề án đầu tư phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay cơ giới hoá trong sản xuất, lúa gieo thẳng đạt 52,4% diện tích gieo cấy; cây lúa chất lượng cao chiếm 30% diện tích gieo cấy; trồng cây vụ đông đạt 1.200 ha/năm; trồng cây nhân dân đạt 71.380 cây/năm. Ngành chăn nuôi tiếp tục có bước phát triển trong đó tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo quy mô trang trại với 31 trang trại chăn nuôi các loại; sản lượng thuỷ sản đạt 2.917 tấn/năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 2.756,7 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân đạt 26,6%/năm, vượt chỉ tiêu đại hội 4,2%. Các sản phẩm mũi nhọn như: sản xuất vật liệu xây dựng, nước giải khát, bột đá, xi măng, hàng may mặc, thêu ren… phát triển ổn định và duy trì mức tăng trưởng khá.

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư

Với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, huyện đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng này. Huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: tạo môi trường thông thoáng, minh bạch và thân thiện cho các nhà đầu tư; cải thiện chất lượng cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của huyện; đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính… Đồng thời thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ tỉnh thu hút các doanh nghiệp mạnh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh như: đầu tư mở rộng dự án và tổ chức lại sản xuất 4 nhà máy xi măng (Xuân Thành, Thành Thắng, Visai Hà Nam và Visai 3). Hiện nay Cụm tiểu thủ công nghiệp tại xã Thanh Lưu, Thanh Hải với quy mô 22,2 ha đã thu hút được 12 doanh nghiệp và sản xuất lấp đầy 100% diện tích. Tích cực triển khai xây dựng Cụm công nghiệp Kiện Khê I với quy mô 78,29 ha phục vụ cho một số dự án đầu tư lớn như: Nhà máy nước giải khát Number One Hà Nam, Nhà máy sữa Nutifood, Công ty dược phẩm Hoa Thiên Phú…Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống trên địa bàn huyện phát triển với 14 làng nghề được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở đã quán triệt tập trung xây dựng và thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch; ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh đầu tư phát triển toàn diện các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới như: làm đường giao thông, kiên cố hoá kênh mương, xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở… với tổng kinh phí thực hiện đạt trên 900 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 39,5%; vốn xã hội hoá và nhân dân đóng góp chiếm 25,5%; vốn lồng ghép và vốn khác chiếm 35%. Hết năm 2015 toàn huyện có 6 xã về đích nông thôn mới; các xã còn lại đều đạt trên 12 tiêu chí.

Thời gian tới, để phát huy những kết quả đạt được, huyện Thanh Liêm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế; tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh đầu tư xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường cải cách hành chính; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá – xã hội.

Trần Trang