KIÊN GIANG

Huyện Châu Thành: Sức vươn mạnh mẽ

15:00:10 | 12/1/2016

Phát huy tiềm năng lợi thế dồi dào cho phát triển kinh tế, những năm qua diện mạo huyện Châu Thành ngày càng khởi sắc, chất lượng đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét. Châu Thành hôm nay đang mạnh mẽ chuyển mình, không ngừng tự hoàn thiện để gia tăng sức hút đầu tư, phấn đấu vươn lên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Kiên Giang.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Huyện ủy huyện Châu Thành – ông Tống Phước Trường không giấu được niềm tự hào: "Sau 5 năm (2010 - 2015) triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Châu Thành đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 28/33 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội X. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân hằng năm đạt 16,38%; GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 2.978 USD (đạt 113,66% Nghị quyết, tăng 1.498 USD so với năm 2010). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 14,59%; công nghiệp - xây dựng chiếm 43,77%; thương mại - dịch vụ chiếm 41,64%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên".

Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015 là tiền đề cơ bản, nền tảng để nhân dân Châu Thành tiếp tục vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Trong 5 năm tới, ngoài những thuận lợi chung của đất nước và của tỉnh, Châu Thành cũng có những lợi thế mang tính đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho huyện trong việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển KT - XH như: tiếp giáp với Tp.Rạch Giá, kết cấu hạ tầng KT - XH và tốc độ đô thị hóa sẽ phát triển khá nhanh; có cảng cá Tắc Cậu và KCN Thạnh Lộc; có nhiều tuyến giao thông thủy, bộ đi ngang qua... Do đó Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định "Tập trung khai thác các lợi thế, tiềm năng của huyện, phấn đấu đến năm 2020 Châu Thành đạt mức khá của tỉnh về phát triển KT - XH".

Bí thư Huyện ủy Tống Phước Trường cho biết phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng đã đề nghị "Huyện Châu Thành cần tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao chất lượng và hiệu quả; tập trung phát triển nông nghiệp, đưa tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nông dân, tạo điều kiện xóa đói giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới…". Để thực hiện chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh, đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Châu Thành chủ trương trong thời gian tới sẽ tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả thế mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ phát triển lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vào nông thôn; tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào trong sản xuất đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Huyện cũng sẽ tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực đi đôi với đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế và đời sống; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng y tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân.

VIỆT HÙNG

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội