KIÊN GIANG

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang: Chung tay xây dựng quê hương Kiên Giang giàu đẹp

10:49:20 | 14/4/2014

Trong suốt chặng đường 10 năm hoạt động, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã đảm nhiệm rất tốt vai trò của một tổ chức đầu mối chuyên trách hoạt động đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Hoạt động của Liên hiệp không chỉ giúp tăng cường dòng chảy của sức mạnh tình đoàn kết hữu nghị mà còn góp phần huy động được nguồn lực giúp đỡ của nhân dân các nước, chung tay bồi đắp cho quê hương Kiên Giang ngày thêm giàu đẹp.


Hiệu quả cao trong công tác kêu gọi viện trợ

 Xác định công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là một bộ phận không thể thiếu của công tác đối ngoại nhân dân nói chung, Liên hiệp đã tích cực chủ động kêu gọi, vận động và triển khai hiệu quả nhiều chương trình, dự án trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển KT - XH và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh. Qua 10 năm tích cực, chủ động vận động viện trợ trong và ngoài nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2004 đến tháng 6/2013 vận động tài trợ đạt giá trị giải ngân trên 1.046 tỷ đồng, tương đương 57,6 triệu USD; bình quân mỗi người dân được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ tài trợ gần 35 USD. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc.Để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang", năm 2011, Liên hiệp chủ động xây dựng Đề án tham gia xây dựng nông thôn mới với 7/19 tiêu chí, trong đó tập trung cho xây dựng cầu, đường nông thôn; nhà ở; trường học; dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; mô hình sinh kế nâng cao thu nhập giảm nghèo cho người dân. Ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch Liên hiệp cho biết: "Đây đều là những lĩnh vực mà tỉnh còn khó khăn và cần ưu tiên kêu gọi tài trợ. Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án đã thu hút đông đảo sự tham gia, ủng hộ của các nhà tài trợ trong và ngoài nước, giá trị giải ngân đạt gần 229 tỉ đồng. Các công trình này góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị". Hầu hết các dự án đều được triển khai đúng theo kế hoạch, được đánh giá hiệu quả và mang tính bền vững, trong đó điểm nổi bật là giao thông nông thôn, cơ sở vật chất trường lớp, nhà ở cho người nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các vấn đề xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc.

Theo chia sẻ của ông Hồng, quan hệ phối hợp giữa Liên hiệp với các đối tác, nhà tài trợ được bền vững chính là vì cùng nhau bắc một nhịp cầu hiểu biết-cảm thông-tin cậy. Điểm đặc biệt quan trọng nhất là tính minh bạch tài chính trong các dự án đã thuyết phục được các đối tác tin tưởng, xem Kiên Giang là "địa chỉ hiếu khách", từ đó tiếp tục hợp tác và giúp mời gọi thêm các đối tác mới về Kiên Giang. Bài học này đã giúp cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang thành công trong công tác đối ngoại nhân dân cũng như công tác vận động viện trợ, tài trợ; từ đó các đối tác nước ngoài và trong nước đã đồng hành cùng Liên hiệp ngày càng nhiều trong suốt 10 năm qua.


Nâng cao hiệu quả hoạt động

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, ông Hồng cho biết trong thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang sẽ chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước; phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp.HCM, các Tổng lãnh sự tổ chức các hoạt động hữu nghị giao lưu văn hóa. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, trọng tâm là chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Đồng thời tích cực tuyên truyền, quảng bá về Kiên Giang với bạn bè quốc tế và kêu gọi hợp tác, đầu tư, tài trợ; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo.

Liên hiệp cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai "Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017" của Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức "Hội nghị các nhà tài trợ năm 2014". Tập trung đẩy mạnh vận động viện trợ, tài trợ trên các lĩnh vực, địa bàn ưu tiên theo "Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2017", tập trung cho các nhu cầu cần thiết hiện nay như: khôi phục, xây dựng đê biển, cống ngăn mặn; trồng rừng phòng hộ ven biển; cầu, đường nông thôn; dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên...Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền, vận động kiều bào, nhất là kiều bào trí thức về tham gia đóng góp, xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.


Hoàng Lâm