KIÊN GIANG

Chăm lo tốt cho sức khỏe người dân

11:46:31 | 21/5/2013

Để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, năm 2013 ngành y tế Kiên Giang sẽ phát triển hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, ngành đã tổ chức thực hiện nhiều chiến dịch như Chiến dịch Quốc gia phòng chống dịch Tay-Chân-Miệng, Sốt xuất huyết, Cúm A/H5N1 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác… Kết quả ngành đã kiểm soát được dịch bệnh và trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Tỉnh cũng đã thực hiện tốt Chỉ thị 06/CT-TW về củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện 10 chuẩn quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế, thực hiện tốt công tác quản lý BV nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và y đức, từng bước xây dựng BV theo tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh tại vùng đồng bào người dân tộc, vùng sâu, vùng xa hải đảo….

Đến nay, tuyến Y tế xã, phường của tỉnh đã có 992 cán bộ y tế phục vụ, bình quân mỗi trạm có từ 5- 8 người/ trạm, trong đó 65 bác sỹ công tác ổn định ở xã , 100% trạm Y tế xã, phường, thị trấn có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, 67,7% ấp có tổ y tế (641 tổ/946 ấp). Tính đến hết năm 2012 Kiên Giang đã có 127/143 trạm Y tế xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn Quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 88,8%

Lĩnh vực y tế tư nhân của Kiên Giang cũng đã phát triển mạnh, trên toàn tỉnh hiện có 1.358 cơ sở hành nghề Y dược tư nhân, nhiều phòng khám từ thiện khác đang đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, giúp giảm quá tải cho bệnh viện các tuyến. Hiện toàn tỉnh có 158 cơ sở điều trị, tổng số giường bệnh 3.580 giường, công suất sử dụng giường bệnh bình quân tại các bệnh viện 91,3%. Trong năm 2012, tổng số lần khám bệnh trong năm 2012 của ngành đạt 4.800.000 lượt, tăng 126,32% kế hoạch năm, tăng 20,33% so với cùng kỳ, điều trị nội trú đạt 210.000 lượt người, chiến tỷ lệ 101,45% kế hoạch, tăng 8,25% so với cùng kỳ.

Tăng cường đầu tư để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh

Tuy nhiên, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người dân của ngành y tế Kiên Giang sẽ không dừng lại ở đó. Mục tiêu chung của ngành là tiếp tục ổn định và hoàn thiện hơn nữa mạng lưới y tế các cấp từ tỉnh đến cơ sở, tích cực, chủ động phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ các yếu tố dịch tễ, khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó xử lý kịp thời các nguy cơ gây dịch; đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện xã hội hóa để nâng cao năng lực chuyên môn và đa dạng hóa dịch vụ khám chữa bệnh.

Để thực hiện được các điều trên, Kiên Giang đang triển khai nhiều giải pháp. Thứ nhất ngành y tế Kiên Giang sẽ củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nhất là y tế vùng sâu, vùng xa để đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng. Thứ hai, ngành sẽ tăng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo cán bộ, phấn đấu trong năm 2013 100% trạm y tế xã đều có bác sỹ ( BS ổn định tại trạm và cả BS tăng cường luân chuyển ), 100% trạm y tế có nữ hộ hoặc y sỹ sản nhi , 60% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020, 80% số ấp có tổ y tế hoạt động…

Ngành y tế Kiên Giang cũng kiến nghị tiếp tục được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng các BV chuyên khoa tuyến tỉnh, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị cho hệ y tế dự phòng tuyến huyện. Ngành cũng khiến nghị nghiên cứu sửa đổi một số điều của Luật khám chữa bệnh (KCB)và Thông tư 41/2011/TT-BYT trong việc cấp chứng chỉ hành nghề cho đối tượng tham gia KCB, nghiên cứu chính sách KCB cho người nghèo và cận nghèo.

Với địa phương, ngành y tế Kiên Giang kiến nghị nên có kế hoạch bổ sung nguồn kinh phí xây dựng trụ sở Trung tâm Y Tế huyện để triển khai hoạt động chuyên môn về y tế dự phòng.

Vế nhân lực, ngành đề nghị chuẩn bị đào tạo nguồn cán bộ cho các BV chuyên khoa đang được đầu tư xây dựng, tăng cường đào tạo chuyên khoa sau đại học chuyên sâu một số lĩnh vực như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, TMH,RHM, Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi, Tim mạch, Nội tiết, Ung bướu, Truyền nhiễm, Xét nghiệm . . .

Thanh Thuấn