KIÊN GIANG

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thanh Vân: Kiên trì với mục tiêu tương trợ cộng đồng

11:44:30 | 21/5/2013

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thanh Vân là một trong những Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) thành lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Mặc dù trong thời gian đầu thành lập còn gặp nhiều khó khăn song bằng sự nỗ lực của Ban giám đốc cũng như đội ngũ cán bộ công nhân viên, Quỹ đã có những bước phát triển vững chắc, góp phần xóa đói giảm nghèo, hạn chế nạn cho vay nặng lãi ngoài xã hội.

Ông Bùi Văn Hộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ QTDND Vĩnh Thanh Vân

QTDND Vĩnh Thanh Vân hiện tại có 8.100 thành viên, hoạt động theo nguyên tắc huy động vốn nhỏ cho vay nhỏ, đã biến những khó khăn thành cơ hội. Năm 2012, Quỹ huy động được 54 tỷ, tăng 18,3%, dư nợ 50,8 tỷ tăng 9,24%, lợi nhuận tăng 18% trong đó tỷ lệ nợ xấu luôn dưới 1,87%. Để có kết quả như vậy, Quỹ đã có sự đoàn kết nhất trí của đội ngũ cán bộ công nhân viên, phấn đấu hoàn thành công việc được giao cũng như được sự chỉ đạo hỗ trợ nhiệt tình của Ngân hàng Nhà nước cấp ủy, như chính quyền địa phương và QTDND Trung Ương.

QTDND Vĩnh Thanh Vân luôn chấp hành tốt các chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như cơ chế của NHNNVN, trong năm 2012 do tình hình kinh tế khó khăn Quỹ đã điều chỉnh gia hạn nợ (gốc, lãi) cho 41 thành viên với số tiền 6,1 tỷ đồng, miễn giảm lãi cho vay với số tiền 90 triệu đồng, trích lập quỹ dự phòng rủi ro đúng quy định và đã 6 lần giảm lãi suất huy động và cho vay. Lãi suất huy động của quỹ luôn bằng hoặc cao hơn, lãi suất cho vay luôn bằng hoặc thấp hơn, đây cũng là một lợi thế so với các Ngân hàng TMCP trên địa bàn.

Quỹ kiên trì mục tiêu và chiến lược tương trợ cộng đồng chứ không chạy theo những lợi ích trước mắt. Đối tượng cho vay chủ yếu của Quỹ là những đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương với số vốn cho vay nhỏ, nên vấn đề nợ xấu không đáng kể.

QTDND Vĩnh Thanh Vân hết sức quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ có đạo đức nghề nghiệp trong sáng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và cạnh tranh ngày càng cao trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, Quỹ cũng tích cực trong vấn đề chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, tăng cường sự chia sẽ với những thành viên trong Quỹ, góp phần ổn định cuộc sống giúp cho cán bộ công nhân viên yên tâm công tác. Ngoài ra Quỹ cũng tích cực tham gia các chương trình, dự án vì cộng đồng như xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết, đóng góp vào quỹ khuyến học hàn chục triệu đồng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Bùi Văn Hộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ QTDND Vĩnh Thanh Vân cho biết, mặc dù dự báo trong năm 2013 kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng Quỹ vẫn mạnh dạn đề ra những mục tiêu: huy động vốn tăng 5%, cho vay tăng 3%, nợ xấu dưới 2%. Tin rằng với những chiến lược cụ thể, giàu tham vọng của ban lãnh đạo Quỹ cũng với sự năng nổ, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Quỹ sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế tỉnh Kiên Giang.

Tùng Linh