KIÊN GIANG

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Kiên Giang: Góp phần vào sự phát triển nông nghiệp địa phương

12:00:00 | 21/5/2013

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, nhất là từ Sở NN-PTNT, và từ tâm huyết, trách nhiệm cao của Ban Giám đốc, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (KNKN) Kiên Giang đã triển khai tốt nhiều chương trình, dự án hỗ trợ ngành nông nghiệp tỉnh phát triển.

Các chương trình, dự án hỗ trợ nông nghiệp được triển khai rộng khắp

Có thể nói, trong các năm gần đây, nhờ mạng lưới KNKN ở các cơ sở đi vào hoạt động nề nếp, đội ngũ cán bộ năng nổ, bám sát tình hình sản xuất của địa phương để hướng dẫn nông dân trong việc phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nên các chương trình triển khai của Trung tâm KNKN Kiên Giang đều đạt hiệu quả.

Nhiều mô hình trình diễn kỹ thuật trong nuôi trồng đã được Trung tâm triển khai đa dạng, rộng khắp toàn tỉnh, cả ở những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, vùng kinh tế mới. Đặc biệt là các chương trình như Chương trình Cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa theo hướng VietGAP, chương trình đưa vào sản xuất thử nghiệm để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế gà Ai Cập, ốc hương, tu hài, nhím, cá trê suối Phú Quốc … đã mang lại nhiều lợi ích cho ngành nông nghiệp Kiên Giang. Việc nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông-khuyến ngư cũng luôn được Trung tâm đặc biệt coi trọng nên đã tham mưu tốt cho các địa phương, nhất là việc triển khai phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể của cán bộ Trung tâm ngày càng chặt chẽ hơn.

Trong năm 2012, Trung tâm đã triển khai nhiều chương trình thành công như các chương trình thông tin tuyên truyền, tham quan, hội thảo, chương trình 3 giảm-3 tăng, chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận, chương trình cánh đồng mẫu lớn theo hướng VietGAP, chương trình phát triển cây rau màu, chương trình phát triển vườn cây ăn trái theo VAC, chương trình khóm-mía-dừa, chương trình áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp, chương trình chăn nuôi gia súc-gia cầm, cả việc xây dựng mô hình hợp tác với Campuchia và thực hiện dự án khí sinh học.

Qua các chương trình trên, Trung tâm đã tuyển chọn được nông dân giỏi tham gia hội thi nông dân nuôi tôm giỏi ĐBSCL tại Cà Mau, tổ chức cho cán bộ tham quan học kinh nghiệm về các mô hình hiệu quả tại Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu về nuôi cá lồng bè, mô hình nông nghiệp công nghệ cao… Trung tâm cũng tổ chức được 361 lớp tập huấn với 10.700 lượt nông dân tham gia trong 3 lĩnh vực là trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và chăn muôi, tổ chức được 18 lớp tập huấn cho 540 nông dân và 7 cuộc hội thảo với 210 đại biểu tham dự …

Tuy nhiên, hoạt động của Trung tâm vẫn tổn tại một số hạn chế như một số chương trình chưa đạt hiệu quả như mong muốn, chưa tạo được đột phá trong xây dựng mô hình mới, việc kiểm tra, theo dõi có nơi chưa chặt chẽ nên khi xảy ra sự cố đã không xử lý kịp. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ Nông sản không ổn định, giá cả vật tư, phân bón, thức ăn tăng, giá đầu ra bấp bênh cũng ảnh hưởng đến việc áp dụng quy trình kỹ thuật của nông dân. Bên cạnh đó, nhiều nơi năng lực cán bộ còn hạn chế, chưa ngang tầm với công việc, thiếu kỹ năng trong công tác KNKN do chưa được đào tạo bài bản.

Xây dựng các chương trình khuyến nông khuyến ngư phù hợp

Để khắc phục khó khăn và hỗ trợ hiệu quả hơn cho ngành nông nghiệp Kiên Giang, trong năm 2013, Trung tâm sẽ xây dựng các chương trình mô hình KNKN phù hợp với các vùng sinh thái, với quy hoạch của ngành, đưa giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất để phát huy tiềm lực của từng địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh.

Theo đó, năm 2013 Trung tâm sẽ tập trung củng cố lại hoạt động của các Trạm, Trại, Tổ kinh tế kỹ thuật Nông nghiệp - Nông thôn xã để phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống, trong đó chú trọng Tổ Kinh tế kỹ thuật xã; đồng thời hối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Viện, Trường, các DN, các tổ chức trong và ngoài nước thu hút nguồn nhân lực để đẩy mạnh xã hội hóa công tác KNKN.

Trung tâm cũng sẽ triển khai mạnh các chương trình, mô hình KNKN quan trọng như Chương trình tập huấn kỹ thuật Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Chương trình khuyến nông-khuyến ngư lĩnh vực trồng trọt- chăn nuôi-thủy sản, triển khai dự án khóm-mía-dừa, Chương trình chuyển giao KHKT xã ông thôn mới… Ngoài ra, Trung tâm cũng triển khai thêm các chương trình liên quan như Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi, Chương trình hợp tác với Campuchia, Dự án HPI…

Ở lĩnh vực trồng trọt, Trung tâm sẽ triển khai 70 ha mô hình 3 giảm-3 tăng, duy trì những cánh đồng mẫu lớn vụ Đông Xuân 2012-2013 và 2013-2014 với tổng diện tích 3 ngàn ha/2 vụ, triển khai 23 điểm rau-màu-nấm tại một số huyện thị, triển khai 9 điểm trồng hoa kiểng, 13 điểm cây ăn trái…Trong lĩnh vực thủy sản, Trung tâm có các chương trình như phát triển mô hình thủy sản nước ngọt, thủy sản lồng bè trên biển, nuôi thủy sản nhuyễn thể và đặc sản biển…

Trong Chương trình khí sinh học, Trung tâm sẽ xây dựng 400 công trình khí sinh học ở các huyện thị, thành phố nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường, cung cấp nguồn năng lượng sạch và rẻ cho người dân nông thôn. Trung tâm cũng triển khai 12 cụm điểm (1 ngàn m2/cụm) trồng rau màu theo hướng giảm chi phí, sử dụng phân hữu cơ vi sinh ở hai tỉnh Kép và Kampot tại Campuchia.

Thời gian tới, cán bộ làm công tác khuyến nông sẽ không ngừng cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng khuyến nông , tư duy về kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, để đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất, định hướng sản xuất. Trung tâm cũng sẽ tăng cường các cơ sở, trang thiết bị để xây dựng mô hình, chuyển giao KHKT (cải tạo, nâng cấp các trại của Trung Tâm thành các trại thực nghiệm để sản xuất giống, xây dựng mô hình, nơi tập huấn, tham quan cho nông dân, cán bộ KHKT), nâng cao chất trong công tác KNKN, gắn hoạt động chuyển giao với định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đồng thời hình thành kỹ năng sản xuất mới cho nông dân, quan tâm đến cộng đồng, môi trường, thị trường….Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đa dạng hóa hình thức khuyến nông, mở rộng xã hội hóa khuyến nông và sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp tham gia làm công tác khuyến nông nhằm tuyên truyền quảng bá sản phẩm, kỹ thuật mới…

Tuy nhiên để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2013, Trung Tâm kiến nghị được tăng thêm kinh phí xây dựng, sửa chữa các Trại, Trạm, Tổ KTKT để tạo thêm điều kiện cho hoạt động, xứng với quy mô công việc cần thực hiện và nên có chính sách đào tạo cán bộ để nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thực tế sản xuất.

Hoàng Tùng