KIÊN GIANG

Đưa nước sạch về nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống

15:05:39 | 12/1/2016

Ông Đào Thanh Hóa, Giám đốc Trung tâm

Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn (MTQG NS&VSMTNT) giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Chính phủ, đến nay tỉnh Kiên Giang đã gặt hái được những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần nâng cao điều kiện sống - chất lượng sống cũng như nâng cao sức khỏe cho người dân, đẩy mạnh phát triển KT - XH khu vực nông thôn.

Theo báo cáo của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh Kiên Giang, Chương trình MTQG NS&VSMTNT đề ra mục tiêu phấn đấu 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 45% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn QCVN 02 - BYT với số lượng ít nhất là 60 lít/người/ngày. Qua 5 năm triển khai, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh từ 74,66% (năm 2011) đã tăng lên, đạt khoảng 85,63% trong năm 2015 (đạt mục tiêu Chương trình đề ra 85%); tương tự tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn QCVN 02 - BYT từ 27,51% năm 2011 tăng lên, đạt 34,43% năm 2015. Tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2011 - 2014 và dự kiến năm 2015 đạt 138.980 triệu đồng; tiến độ thực hiện giải ngân đảm bảo hàng năm đạt trên 97%.

Để triển khai Chương trình MTQG NS&VSMTNT đạt hiệu quả cao, ngay từ ban đầu tỉnh Kiên Giang đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG, Ban điều hành Chương trình MTQG NS&VSMTNT. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, thực hiện Chương trình đến năm 2020. Để nguồn nước về với người dân nông thôn sạch và an toàn, tỉnh Kiên Giang đã đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đến nay toàn tỉnh có 55 hệ thống cấp nước sạch nông thôn được đầu tư hoàn thiện và giao cho Trung tâm NS&VSMTNT quản lý khai thác; hầu hết các trạm hoạt động đã phát huy tốt vai trò cấp nước cho nhân dân nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình quản lý khai thác, Trung tâm cũng chú trọng duy tu, nâng cấp, sửa chữa và khắc phục những hạng mục xây lắp, máy móc, thiết bị công nghệ hư hỏng, xuống cấp để khôi phục và nhanh chóng đưa các công trình hoạt động trở lại bình thường; qua đó góp phần cung cấp nước sạch liên tục cho người dân sử dụng. Theo đánh giá của Trung ương, tỉnh Kiên Giang đạt tới 96,4% các trạm cấp nước nông thôn hoạt động bền vững.

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang cũng đã tiến hành lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện. Đến nay toàn tỉnh đã có 21/35 xã Nông thôn mới đã có trạm cấp nước tập trung, góp phần thực hiện về tiêu chí nước sạch trong việc xây dựng xã Nông thôn mới.

Theo chia sẻ của Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang – ông Đào Thanh Hóa, song song với việc cung cấp nước sạch, vấn đề vệ sinh môi

trường nông thôn cũng được tỉnh chú trọng thông qua việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, giúp nâng cao nhận thức và hành động của người dân cùng thực hiện theo phương châm xã hội hóa vấn đề này. Số liệu thống kê của Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh cho biết năm 2015, toàn tỉnh có khoảng 59,56% số hộ chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; 100% số trường học, 100% số trạm y tế xã có công trình cấp nước sạch và nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Đánh giá hiệu quả của Chương trình MTQG NS&VSMTNT giai đoạn 2011 - 2015, ông Hóa cho biết sau 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã góp phần đáng kể cho việc quy hoạch và gia tăng tốc độ phát triển các KCN, khu đô thị thương mại, dịch vụ và các khu dân cư tập trung ở nông thôn Kiên Giang; nâng cao chất lượng đời sống của người dân, tăng cường sức khỏe cho cộng đồng. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang tiếp tục trình UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện đầu tư các dự án hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn, phấn đấu đến cuối năm 2020 tất cả dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; hầu hết dân cư nông thôn thực hành tốt vệ sinh cá nhân và giữ sạch vệ sinh môi trường làng xã nhờ các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông. Ông Hóa nhấn mạnh: “Để đạt mục tiêu chiến lược Chương trình MTQG NS&VSMTNT đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang rất cần sự quan tâm đầu tư của Trung ương tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG NS&VSMTNT giai đoạn 2016 - 2020 để hoàn thiện các mục tiêu chiến lược quốc gia đến năm 2020 trước “báo động đỏ” của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu và mực nước biển dâng gây hiện tượng xâm nhập mặn ở cửa sông; giải quyết cấp nước sạch cho người dân và nâng cao năng lực quản lý cấp nước nông thôn bền vững”.

Minh Nguyễn