KHÁNH HOÀ

Hải quan Khánh Hòa: Đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa

13:28:43 | 4/5/2017


Ông Trần Hải Sơn, Cục trưởng Cục Hải quan Khánh H

Những năm qua kinh tế của tỉnh Khánh Hòa đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hoạt động giao thương hàng hóa, đặc biệt hàng xuất nhập khẩu ngày một tăng khiến công tác hải quan của Cục Hải quan Khánh Hòa gặp rất nhiều áp lực và thách thức. Mặc dù vậy, với quan điểm đồng hành cũng doanh nghiệp, không ngừng nỗ lực cải cách và hiện đại hóa hoạt động, đơn vị đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển địa phương.

Cục Hải quan Khánh Hòa được thành lập từ năm 1983, tiền thân là Chi cục Hải quan Nghĩa Bình – Phú Khánh –Đắk Lắk – Gia Lai – Kon Tum. Những năm đầu thành lập, điều kiện cơ sở vật chất, con người hết sức khó khăn, thông tin liên lạc chưa được trang bị, đơn vị vừa phải tổ chức xây dựng bộ máy vừa bắt tay vào công tác nghiệp vụ. Lực lượng mỏng nhưng phải phụ trách trên địa bàn rộng lớn gồm 4 cảng biển thuộc Phú Khánh (nay là Khánh Hòa và Phú Yên) và Bình Định, 2 cửa khẩu đường bộ thuộc tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk với nhiệm vụ kiểm soát chống buôn lậu, kiểm hóa, tính thuế, thu nộp ngân sách, áp tải hàng.

Đến năm 1990, Pháp lệnh Hải quan ra đời, Chi cục Hải quan Phú Khánh được đổi tên thành Cục Hải quan Khánh Hòa. Ông Trần Hải Sơn, Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết, trong bối cảnh kinh tế đối ngoại, các hoạt động ngoại thương, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam ngày càng mở rộng, Cục Hải quan Khánh Hòa đã kiện toàn bộ máy, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, từng bước hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình mới. “Đến nay, Cục Hải quan Khánh Hòa với biên chế 151 cán bộ, công chức, người lao động, nhiều cán bộ được đào tạo chính quy, có trình độ thạc sĩ, có kỹ năng vận hành hệ thống quản lý hiện đại, đội ngũ quản lý đáp ứng yêu cầu chung của ngành”, ông Sơn chia sẻ.

Cùng với cả nước, Cục Hải quan Khánh Hòa đã làm tốt công tác cải cách phát triển, hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, thu hút đầu tư trên địa bàn, được các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Cục đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước giao hàng năm, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia...Với sự quan tâm của Tổng cục Hải quan, của UBND tỉnh Khánh Hòa và sự phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên, đơn vị đã liên tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Năm 2014, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 7000 tỷ đồng, vượt gần 40% chỉ tiêu giao, năm 2015 đạt hơn 3.600 tỷ đồng và năm 2016 là hơn 5.800 tỷ đồng.

Một trong những nhiệm vụ nổi bật của Cục Hải quan Khánh Hòa trong những năm qua là công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng mối quan hệ giữa hải quan và doanh nghiệp, trong đó năm 2016 đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ. Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành hải quan được Cục Hải quan Khánh Hòa đặc biệt quan tâm, hướng tới mục tiêu đơn giản, minh bạch, công khai, thuận tiện và thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Cục đã tiến hành cải cách hành chính, hiện đại hóa và đổi mới một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, chính điều đó đã góp phần tích cực vào thành công chung của đơn vị trong năm. Năm 2016 lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có sự gia tăng cả về kim ngạch lẫn số lượng doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử, cụ thể đã có 173 doanh nghiệp với 27.669 bộ tờ khai, kim ngạch đạt hơn 4 triệu USD.

Để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vừa đảm đảm bảo công tác quản lý hải quan, Cục Hải quan Khánh Hòa đã cụ thể hóa nội dung, kế hoạch, chương trình cải cách phát triển hiện đại hóa hải quan, với mục tiêu đúng pháp luật, giảm thủ tục và rút ngắn thời gian thông quan. Đơn vị đã tổ chức thực hành thông suốt hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS tại các Chi cục Hải quan trực thuộc, đảm bảo thuận lợi trong khai báo, làm thủ tục hải quan và minh bạch hóa quá trình giải quyết, rút ngắn thời gian làm thủ tục giảm xuống còn từ 1-3 giây đối với tờ khai luồng xanh, thời gian thông quan hàng hóa trung bình dưới 1 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và dưới 35 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cục Hải quan Khánh Hòa cũng đã thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến với các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tăng cường phát triển quan hệ hải quan và doanh nghiệp theo hướng mở rộng ký kết thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý của đơn vị theo hướng “chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả”.

Ông Trần Hải Sơn cho biết, song song với việc cải cách, hiện đại hóa, trong thời gian tới Cục Hải quan Khánh Hòa sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức theo lộ trình của Tổng cục Hải quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đóng góp một cách tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và địa phương nói riêng.

Giang Vy