KIÊN GIANG

Hải quan Kiên Giang: Không ngừng cải cách, hiện đại hóa để hội nhập hiệu quả

14:49:20 | 27/3/2019


Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan luôn được Cục Hải quan Kiên Giang xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.Nổi bật Cục Hải quan Kiên Giang đã chuyển phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại bằng hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/ VCIS), áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm với mục tiêu hướng tới là rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm thiểu chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho DN. Thấu hiểu sâu sắc những khó khăn mà DN trải qua trong việc nộp thuế và lệ phí thuế xuất nhập khẩu (XNK) thông quan hàng hóa, Cục đã triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 "Mọi lúc - mọi nơi - mọi phương tiện" cho cộng đồng DN; đồng thời triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 tại cấp Cục và các Chi cục Hải quan trực thuộc (31 dịch vụ công trực tuyến cấp Cục, 40 dịch vụ công trực tuyến cấp Chi cục Hải quan); qua đó hỗ trợ DN thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, phí, lệ phí; thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.

Cục Hải quan Kiên Giang còn đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN gồm: đường hàng không tại Chi cục Hải quan Phú Quốc; thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại 3 chi cục hải quan trực thuộc (Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Chi cục Hải quan Cảng Hòn Chông, Chi cục Hải quan Phú Quốc). Theo ghi nhận của Cục trưởng Cục Hải quan Kiên Giang – ông Ngô Hoàng Hải, đến nay việc áp dụng quản lý rủi ro vào thực tiễn hoạt động XNK đã mang đến nhiều lợi ích. Quy trình thủ tục được cải tiến theo hướng đơn giản, thuận lợi, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan; xóa bỏ những thủ tục, chế độ kiểm tra, kiểm soát hải quan thiếu đồng bộ, chồng chéo, rườm rà, phức tạp, gây cản trở trong việc tiếp nhận và xử lý công việc giữa cơ quan hải quan với nhau cũng như giữa cơ quan hải quan với người dân, tổ chức có hoạt động XNK, xuất nhập cảnh.

Ông Hải cho biết mục tiêu xuyên suốt của Hải quan Kiên Giang là không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng DN để thúc đẩy hoạt động XNK song vẫn phải đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Để thực hiện tốt mục tiêu này, trong thời gian tới toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020 đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt; triển khai đồng bộ trên diện rộng các ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế, dịch vụ công trực tuyến và Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Phát huy hiệu quả công tác thiết lập và triển khai quan hệ đối tác giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng DN và các bên liên quan trong thực hiện quản lý nhà nước về hải quan; góp phần xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận giữa DN và hải quan trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật hải quan. Áp dụng sâu rộng kỹ thuật quản lý rủi ro trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ gắn với đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan cả về số lượng lẫn chất lượng. Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, mục tiêu đến năm 2020 thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Duy Anh