KIÊN GIANG

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT - hiện đại hóa nền hành chính

14:44:11 | 27/3/2019


Việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử ở các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả ban đầu rất đáng ghi nhận, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước (CQNN).Nhằm đáp ứng các nội dung mới trong Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 của Chính phủ, trong năm 2018 tỉnh Kiên Giang đã cập nhật Khung kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh phiên bản 2.0, đảm bảo khả năng đồng bộ, kết nối và chuẩn kỹ thuật chung của tỉnh; triển khai các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) tại Trung tâm dữ liệu tập trung tỉnh bảo đảm an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu phục vụ việc triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh. Đến nay, 100% các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện đã triển khai kết nối mạng nội bộ, Internet và mạng diện rộng của tỉnh (WAN).

Hệ thống một cửa điện tử được triển khai liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tỉnh Kiên Giang. Cổng DVCTT của tỉnh đã cung cấp 2.048 DVCTT, trong đó có 1.428 DVCTT mức độ 1, 2.330 DVCTT mức độ 3 và 290 DVCTT mức độ 4. Trong năm 2018, hệ thống một cửa điện tử đã tiếp nhận và xử lý 81.136 hồ sơ. 100% cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến xã triển khai phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ. 100% các CQNN được cấp chứng thư số; có 6.923 tài khoản thư điện tử công vụ được thiết lập, cấp và sử dụng.

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến vận hành ổn định với 22 điểm cầu kết nối phục vụ các cuộc họp UBND tỉnh với các cơ quan Trung ương; có 4/15 huyện, thành phố được đầu tư hệ thống giao ban truyền hình trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã. Trong năm đã đưa vào vận hành Đô thị thông minh Phú Quốc giai đoạn 1 (gồm: dự án lắp đặt hệ thống mạng không dây thông minh; lắp đặt hệ thống Camera giám sát; quản lý lưu trú trực tuyến; hệ thống Giám sát môi trường; Quản lý du lịch; Trung tâm điều hành thành phố thông minh), được lãnh đạo tỉnh đánh giá tốt.

Hiện nay, một trong những mục tiêu hàng đầu của Kiên Giang là đẩy mạnh ứng dụng CNTT phát triển CQĐT tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CQNN; cung cấp thông tin, DVCTT và nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; công khai, minh bạch hoạt động của các CQNN trên môi trường mạng. Để hoàn thành mục tiêu này, trong năm 2019 tỉnh sẽ đầu tư, nâng cấp Trung tâm dữ liệu của tỉnh theo hướng tập trung, hiện đại, đạt tiêu chuẩn, đảm bảo đủ năng lực phục vụ triển khai ứng dụng CNTT dùng chung trong các CQNN hướng đến xây dựng CQĐT và đảm bảo an toàn thông tin. Triển khai sử dụng chữ ký số vào hoạt động ứng dụng CNTT trong các CQNN; tích hợp chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc và hệ thống một cửa điện tử của các CQNN trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc từ cấp tỉnh đến cấp xã, nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các CQNN dưới dạng điện tử và phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo trên hệ thống phần mềm. Triển khai sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh (@kiengiang.gov.vn), bảo đảm 100% công chức được cấp hộp thư công vụ. Phối hợp triển khai và xây dựng cơ sở dữ liệu của một số ngành, lĩnh vực và các hệ thống thông tin quan trọng tạo nền tảng xây dựng CQĐT.

Song song đó tỉnh duy trì, hoàn thiện cổng DVCTT đảm bảo hoạt động ổn định phục vụ người dân và doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ DVCTT mức độ 3, 4; kết hợp triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và thanh toán trực tuyến của hệ thống ngân hàng tích hợp trên cổng TTĐT tỉnh. Tiếp tục bổ sung, cập nhật kiến trúc CQĐT hướng tới chính quyền số và dữ liệu mở tiếp cận cuộc Cách mạng 4.0, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý, điều hành của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lâm Văn Sển
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang