KIÊN GIANG

Huyện U Minh Thượng: Đi lên từ thế mạnh nông nghiệp

10:56:54 | 14/1/2016

Sở hữu nhiều tiềm năng lợi thế phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, chính vì vậy nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua, Huyện ủy, UBND huyện U Minh Thượng luôn dành nhiều sự quan tâm phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Đổi mới trên 4 vùng sản xuất

Là huyện thuần nông, chính vì vậy bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, huyện U Minh Thượng xác định hướng đi chủ đạo sẽ tập trung vào đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp - thủy sản theo hướng đa canh. Với hướng đi đã vạch sẵn, huyện tăng cường đầu tư chiều sâu cho phát triển sản xuất nông - lâm - thủy sản và đạt được những kết quả tích cực. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản toàn huyện đạt 2.905,65 tỷ đồng, sản lượng lương thực đạt 208.800 tấn, vượt 5,45% Nghị quyết; sản lượng thủy sản đạt 3.200 tấn, tăng 10.34% so với năm 2010.

Quy hoạch sản xuất 4 vùng hết sức phù hợp, được sự đồng thuận cao của nhân dân. Tại khu vực Vùng đệm, huyện tiếp tục chỉ đạo sản xuất theo mô hình kinh tế tổng hợp, nhiều mô hình phát triển bền vững và cho hiệu quả kinh tế cao như: chuối - cá, lúa - cá, màu - cá… Huyện đã đầu tư nạo vét 23 tuyến kênh, xây dựng cống 12,13 ngập mặn, xổ phèn, từ đó nhân dân đã kiên cố bờ bao, chuyển 624ha đất sản xuất lúa 1 vụ lên 2 vụ, năng suất lúa hằng năm đều tăng.

Đối với vùng Tôm - Lúa, huyện quy hoạch sản xuất tôm lúa phù hợp, diện tích tôm - lúa ngày càng mở rộng với 5.500ha, năng suất đạt 225kg/ha, sản lượng đạt 1.403 tấn, tăng 11,5% so với năm 2010. Nhờ chú trọng tập huấn khoa học kỹ thuật (KHKT), hướng dẫn lịch thời vụ, khuyến cáo các loại giống lúa chịu phèn, mặn nên năng suất lúa tăng từ 4,2 tấn/ha năm 2010 lên 5,4 tấn/ha năm 2015.

Đối với vùng Hai lúa - Kết hợp trồng màu, huyện tập trung triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, chương trình "3 giảm, 3 tăng", "1 phải 5 giảm"…; đặc biệt việc thực hiện chương trình Cánh đồng mẫu lớn đã đưa năng suất lúa bình quân đạt 6,9 tấn/ha, tăng 1,5 tấn so với năm 2010.

Đối với vùng ven sông Cái lớn, huyện tập trung đầu tư thủy lợi, xây dựng lộ giao thông nông thôn (GTNT) phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa; tăng cường tập huấn KHKT; quy hoạch sản xuất mô hình tôm - lúa kết hợp các loài thủy sản khác như tôm càng xanh, cá nước lợ…Một số hộ dân đã thí điểm có hiệu quả mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, nuôi tôm bán công nghiệp, vọp, ba ba….

Việc phát huy hiệu quả mọi tiềm năng lợi thế và mũi nhọn kinh tế nông nghiệp đã góp phần đưa nền kinh tế huyện U Minh Thượng thêm sức bật mới với tốc độ tăng trưởng ổn định. Bằng chứng là nhiệm kỳ 2010 - 2015, kinh tế huyện phát triển khá, nhịp độ tăng trưởng bình quân 14,03%. GDP bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm, tăng 2,01% so với đầu nhiệm kỳ.

Sức sống Nông thôn mới (NTM)

Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, diện mạo nhiều miền quê ở U Minh Thượng ngày càng khởi sắc. Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng – ông Đoàn Hồng Dinh cho biết xác định rõ xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội và là cơ hội để các vùng nông thôn trên địa bàn huyện U Minh Thượng phát triển, ngay sau khi Chương trình được triển khai, huyện đã khẩn trương thành lập các ban chỉ đạo xây dựng NTM; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chương trình NTM đến với đông đảo nhân dân, nhờ đó các tầng lớp nhân dân trong huyện đều tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng NTM mới.

Song song với công tác tuyên truyền, huyện đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT – XH. Các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư đồng bộ, phát huy hiệu quả như hệ thống giao thông nông thôn (GTNT), thủy lợi nội đồng, trường học, trạm xá…. Trình độ ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất của người dân được nâng lên, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, huyện đã lồng ghép nguồn vốn các Chương trình MTQG với vốn chương trình xây dựng NTM; đã bê tông hóa 266,4km đường GTNT, vốn đầu tư 154,311 tỷ đồng; hoàn thành 393,68/401km đường GTNT, chiếm 98,17% tổng chiều dài các tuyến đường trục chính, vượt 33,17% Nghị quyết; bê tông hóa 40 cầu GTNT, vốn đầu tư 16,848 tỷ đồng, nâng tổng số cầu đã bê tông lên 121 cầu; hoàn thành 122 công trình thủy lợi.

Kết quả đến hết năm 2015, xã Vĩnh Hòa đã đạt 19/19 tiêu chí NTM, xã Thanh Yên đạt 18/19 tiêu chí. Đây cũng chính là điểm nhấn ấn tượng trong thành quả chung về phát triển KT - XH của huyện U Minh Thượng trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua. Các xã còn lại cũng đã đạt từ 10 - 12 tiêu chí và đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí để đạt xã chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất. Những kết quả bước đầu đạt được sẽ là nền tảng vững vàng, là động lực thúc đẩy U Minh Thượng sớm về đích trong công cuộc xây dựng NTM.

Hùng Minh