BÌNH DƯƠNG

Thị xã Dĩ An Vươn mình lớn mạnh

12:20:28 PM | 21/8/2019

Năm 2017, Thị xã Dĩ An được công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Dương. Thị xã đang  ngày càng vươn mình lớn mạnh, đến nay trở thành một trong những địa phương đi đầu, phát triển toàn diện và đang hướng đến  đô thị loại II vào năm 2020.

Từ lợi thế đến thành công

Thị xã Dĩ An đã trải qua nhiều thử thách trên chặng đường phát triển, bởi vùng đất này trước đây là một phần của tỉnh Sông Bé với cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Về sau, Thị xã Dĩ An được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Thuận An (nay là Thị xã Thuận An). Từng bước, chính quyền địa phương xác định ngành công nghiệp là hướng đi đột phá, dần chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tối đa thế mạnh và tiềm năng của địa phương. Việc KCN Bình Đường và Sóng Thần 1 hình thành chính là bước ngoặt lớn, đưa Thị xã đi sâu vào công cuộc “trải chiếu hoa mời gọi đầu tư” từ những năm 90 của thế kỷ XX. 

Ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch Thị xã Dĩ An chia sẻ: “So với nhiều địa phương khác của tỉnh, Dĩ An có rất nhiều lợi thế để phát triển toàn diện. Trước hết là mật độ dân cư đông, gần với các đô thị lớn trong vùng như TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, với 2 tuyến quốc lộ đi qua. Trên cơ sở đó và với những định hướng mới trong phát triển kinh tế, Thị xã Dĩ An đã coi việc phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trở thành một yếu tố then chốt. Đặc biệt trong những năm qua, Thị xã cũng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên và kịp thời của chính quyền, các cơ quan ban ngành để Dĩ An phát triển bền vững như hôm nay”.

Từ năm 2015 đến nay, các chỉ tiêu về kinh tế địa phương tăng đều qua các năm. Cụ thể, giá trị thương mại tăng bình quân 35,19%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện hơn 67,6 nghìn tỷ đồng, tăng 34,99% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,68%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 23 tỷ đồng/năm. Tình hình sản xuất nông nghiệp đô thị và ứng dụng kỹ thuật cao trong sản xuất, trồng trọt tiếp tục được chú trọng. Tổng thu ngân sách năm 2018 thực hiện là hơn 9,4 nghìn tỷ đồng, tăng 22,28% so với năm 2015. Đến nay có 43/55 tuyến đường Thị xã quản lý, đạt 78,18% theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực ngành giáo dục, y tế cơ sở dần được đầu tư, nâng cao theo chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập cũng như chăm sóc sức khỏe của người dân Thị xã.

Đô thị loại II vào năm 2020

Ông Phạm Văn Bảy cho biết: “Trước bối cảnh và những yêu cầu mới trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực hiện nay, việc ứng dụng dịch vụ TTHC điện tử đang ngày càng cấp thiết, nhằm đáp ứng tốt hơn và linh hoạt hơn các nhu cầu phát triển doanh nghiệp, người dân, phát huy hiệu quả và hài hòa các tiềm năng. Năm 2018 vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 22.227 hồ sơ các loại trong các lĩnh vực trên phần mềm, giúp nâng cao nghiệp vụ quản lý. Cụ thể, đã xây dựng thành công chuyên mục “Hỏi - Đáp về TTHC” qua địa chỉ website http://dian.binhduong.gov.vn. Hiện đã có 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thị xã và các biểu mẫu dưới dạng điện tử liên kết, tích hợp trên website của UBND Thị xã phục vụ cho tổ chức, công dân. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã được lãnh đạo Thị xã quan tâm, đẩy mạnh triển khai, thể hiện trong việc xây dựng kế hoạch, chính sách đến công tác triển khai thực hiện.

Trong năm 2019 này, Dĩ An xác định sẽ tiếp tục phấn đấu để được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương, trước năm 2020 được công nhận là đô thị loại II, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu đô thị như điện, đường, trường, trạm... Đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, đền bù triển khai đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, tạo mạng lưới giao thông thông suốt, liên kết vùng, khu vực phục vụ nhu cầu phát triển thiết yếu của xã hội. Thời gian tới địa phương sẽ còn chú trọng hơn đến đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý nhà nước về đô thị cho đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại và dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp tăng tương ứng vào mỗi năm từ 40 - 50%; từ 8 - 10%; từ 20 - 21 tỷ đồng/năm.

Ông Phạm Văn Bảy nói: “Kết quả đạt được trong năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Thị xã đang nỗ lực xây dựng và phát triển đô thị Dĩ An theo hướng văn minh, hiện đại; phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời Dĩ An tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của tỉnh Bình Dương trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa.n

Hàn Lương