BẮC KẠN

Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn: Đảm bảo an ninh nguồn nước

9:39:10 AM | 22/8/2019

Với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong suốt 3 năm thành lập, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đã quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo an ninh nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân trên địa bàn.

Được thành lập theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi có nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và sửa chữa 389 công trình thủy lợi phục vụ cấp nước tưới 5.301 ha đất canh tác, 15 công trình cấp nước sinh hoạt cho 15 nghìn người tại vùng nông thôn. Đảm nhiệm công việc trên là 75 cán bộ, công nhân viên tại Công ty và 8 trạm quản lý thủy lợi tại các huyện và thành phố.

Hàng năm, căn cứ kế hoạch UBND tỉnh giao và diện tích ký kết với các đơn vị dùng nước, Công ty đều chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện duy tu sửa chữa các công trình đảm bảo dẫn nước hiệu quả đến các khu tưới. Riêng năm 2018, Công ty đã thực hiện tưới cho 8.935 ha, nạo vét hàng trăm km kênh mương, sửa chữa 140 hạng mục công trình và 13 trạm bơm, máy bơm điện. Công ty cũng xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể từ Ban giám đốc đến từng cán bộ, công nhân viên để việc quản lý, khai thác công trình đem lại hiệu quả. Tại thời điểm khô hạn kéo dài hoặc đầu thời điểm lấy nước làm đất, Công ty đã chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, quan trắc mực nước trên các sông, suối, hồ đập để phối hợp với các đơn vị dùng nước thống nhất lập lịch tưới luân phiên.

Tại mỗi công trình, Công ty đều bố trí các lao động quản lý, vận hành để kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố, luôn đảm bảo cấp nước tưới phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. Nhằm chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Công ty đã chỉ đạo các phòng, trạm quản lý thủy nông thực hiện tốt công tác quản lý và khai thác, xây dựng lịch tưới cụ thể cho từng công trình vào mùa khô, kiểm tra thực tế công trình, đánh giá nguồn nước nhằm phát hiện các sự cố, các công trình thiếu nước để có phương án khắc phục. Bằng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình luôn bám sát công trình, địa bàn, Công ty đã quản lý khai thác, vận hành hiệu quả công trình thủy lợi, góp phần vào ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty chia sẻ: Trong 3 năm qua, Công ty đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành trong tỉnh, sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương và người dân được hưởng lợi từ các công trình thủy lợi. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi là một số khó khăn như: không có nguồn vốn ban đầu, phải đi thuê trụ sở và tự mua sắm trang thiết bị làm việc; các công trình thủy lợi manh mún, thiếu hồ sơ bàn giao; nhiều công trình bị hư hỏng, xuống cấp, nguồn kinh phí được cấp hạn hẹp không đủ để sửa chữa, Bắc Kạn lại là một tỉnh nghèo nên cũng không có kinh phí để hỗ trợ do đó việc khắc phục, sửa chữa công trình không đáp ứng kịp thời. Thêm vào đó, nhận thức của một số người dân chưa cao dẫn đến tình trạng xâm hại công trình thủy lợi diễn ra còn phổ biến; diện tích quản lý dần bị thu hẹp,... Đến nay, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn là đơn vị thủy lợi duy nhất trong cả nước còn chưa có trụ sở và phương tiện làm việc gây nhiều khó khó khăn cho công tác chuyên môn. Do vậy, Công ty mong muốn sớm được tháo gỡ các vướng mắc trên, trước mắt là tạo điều kiện về trụ sở và phương tiện làm việc để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn.