BẮC NINH

Công ty TNHH MTV thuốc lá Bắc Sơn: Đột phá nhờ đẩy mạnh xuất khẩu

7:39:34 AM | 30/10/2019

Công ty TNHH MTV thuốc lá Bắc Sơn - tiền thân là Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn, được thành lập ngày 15/2/1968 từ bộ phận T2 của Nhà máy Thuốc lá Thăng Long (nay là Công ty Thuốc lá Thăng Long). Ngày 1/10/2015, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn chính thức trở thành công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định số 252/QĐ-TLVN ngày 10/7/2015 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Ông Hoàng Thành Bắc, Giám đốc Công ty

Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên và sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Thuốc lá Thăng Long và tỉnh Bắc Ninh, Công ty luôn giữ được sự phát triển ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, nộp ngân sách Nhà nước, góp phần vào phát triển chung của tỉnh nhà.

Bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể cán bộ nhân viên, Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện. Năm 2017, các chỉ tiêu đều giảm sút do sản lượng sản phẩm Vinataba giảm tới 50%. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết tâm đẩy mạnh tìm thị trường để xuất khẩu. Chính vì vậy, năm 2018, sản lượng xuất khẩu đạt 34 triệu bao, tăng 51%; tổng doanh thu không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt là 408,6 tỷ đồng, tăng 35%; nộp ngân sách 380 tỷ đồng, tăng 40%; thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu đồng/người/tháng. Năm 2019 này Công ty phấn đấu doanh thu đạt 402 tỷ đồng, nộp ngân sách 414 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 13,3 tỷ đồng với sản lượng 145 triệu bao.

Ông Hoàng Thành Bắc, Giám đốc Công ty cho biết, để có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, thì còn có sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh và Công ty Thuốc lá Thăng Long. Năm 2015, Công ty đã đầu tư dây chuyền mới với tổng vốn đầu tư là 140 tỷ đồng, ngoài nguồn vốn của Công ty thuốc lá Bắc Sơn và trên 40 tỷ đồng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thì UBND tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ Công ty vay 40 tỷ đồng không lãi suất, trả dần trong 10 năm.

Ban lãnh đạo Công ty cũng thực hiện tốt công tác quản lý sản xuất. Theo đó, thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị nhằm ổn định và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kiểm định thiết bị kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ; tuyên truyền, tập huấn cán bộ nhân viên nâng cao nhận thức trong quản lý, vận hành an toàn thiết bị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công ty cũng đã tập trung tái cơ cấu lại bộ máy theo hướng tinh gọn, năng động, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của Công ty. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ trách nhiệm, quan hệ giữa các bộ phận với nhau; tránh sự chồng chéo giữa các bộ phận, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong lao động, sản xuất. Đây là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến hiệu quả sản xuất – kinh doanh của Công ty.

Đặc biệt, Công ty luôn quan tâm đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi của người lao động. Nhiều năm liền, Công ty đã tạo được việc làm ổn định, không ngừng nâng cao thu nhập, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn tích cực tham gia các chương trình xã hội từ thiện. Hàng năm, Công ty tích cực tham gia các chương trình như: ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, đồng bào vùng Tây Bắc bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, ủng hộ các trung tâm bảo trợ người già, người khuyết tật, trẻ em nghèo, bệnh nhân nghèo, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hội người mù... đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngô San